fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

woensdag, 10 september 2014

Tweede druk van ‘Na ons de zondvloed’

De oprichter en voorzitter van De Club Van Tien Miljoen publiceerde dit  boek al in 2004. Opmerkelijk is dat zijn essays en beschouwingen over overbevolking in tien jaar tijd niets aan actualiteit hebben ingeboet, integendeel.

Kapitalisme en democratie zijn nog steeds niet in staat gebleken de kloof tussen arm en rijk te overbruggen. Het gelegaliseerd plunderen van de Derde Wereld gaat onverminderd door. Politieke partijen lijmen hun kiezers nog altijd met economische groei en niet met duurzaamheid. De auteur maakte zich al eerder grote zorgen over de kwetsbare positie van ons landje achter de dijken bij een toenemende wateroverlast, zie ook stijd tegen water is niet meer te winnen.

Deze zomer werden we door extreem sterke regenval opnieuw met onze neus op de feiten gedrukt. Het is een kwestie van tijd dat dijkverhogingen en overloopbekkens geen soelaas meer bieden en grote delen van Nederland onbewoonbaar worden. Acht u 18 miljoen mensen samengepakt in de oostelijke provincies een aantrekkelijk perspectief?
Ook de opvatting dat Europa moet leren leven met de beperkingen die de aarde haar oplegt, krijgt na tien jaar weer een nieuwe ‘boost’ door het recente pleidooi van Sybrand Haersma Buma voor voedselautarkie.


Is uw belangstelling gewekt? Als u uw postadres intikt op http://www.overpopulationawareness.org/netherlands/nl/contact.html, krijgt u het boek gratis thuisgestuurd.


Paul Gerbrands, Na ons de zondvloed – Aspecten van overbevolking, Uitgeverij Damon, 111 pagina’s,
ISBN 90 5573 572 8 111.

Wereldbevolking