fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

maandag, 01 september 2014

Bevolkingsbom Afrika

Het nieuwe rapport van UNICEF Generatie 2030 Afrika is uit. De bevolkingsexplosie aldaar zet zich onverminderd voort.

In 1950 leefde 10% van alle kinderen in Afrika. Binnen een halve eeuw is dat percentage verdubbeld, en rond de helft van deze eeuw zal het weer verdubbeld zijn.

In Afrika zullen rond 2050 1 miljard kinderen onder de achttien leven, en op het eind van deze eeuw zal bijna helft van alle kinderen een Afrikaan zijn.


Dit komt door extreem hoge geboortecijfers. In Afrika worden elke maand 3,4 miljoen kinderen geboren; tussen nu en 2050 zijn dat er 1,8 miljard. Het gemiddelde vruchtbaarheidscijfer in Afrika ligt op 4,7 kind per vrouw. In Azië is dat 2,2 kinderen per vrouw. Het wereldgemiddelde ligt op 2,5.


Verder is de kindersterfte afgenomen. In 1990 haalde één op de zes kinderen het vijfde levensjaar niet. Dankzij verbeterde waterkwaliteit, riolering en hygiëne door Westerse inspanningen is dit aantal afgenomen tot één op elf. In een aantal landen, vooral in West- en Midden-Afrika, is echter het absolute aantal kinderen dat vroegtijdig sterft gelijk gebleven of zelfs toegenomen, omdat er steeds meer kinderen geboren worden.
Hoge vruchtbaarheidscijfers hangen samen met armoede. Zodra de welvaart toeneemt, loopt het aantal geboortes terug. Een noodzakelijke voorwaarde voor welvaart is vermindering van de bevolkingsdruk. Ontwikkelingshulp zonder effectieve gezinsplanning en anticonceptie is dweilen met de kraan open.
Sterker nog: ontwikkelingshulp die dit niet weet te realiseren is niet alleen weggegooid geld, maar werkt ook nog verslechtering van de situatie in de hand.

Wereldbevolking