fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

vrijdag, 11 juli 2014

Voor het verkeerde karretje gespannen

De Engelsman David Johnson reist rond in Zuid-Afrika en schrijft over de schadelijke gevolgen van overbevolking op planten, dieren en mensen. Zie http://www.toomuchtoomany.co.za en https://www.facebook.com/Toomuchtoomany . Op 11 juli mag hij ter gelegenheid van Wereldbevolkingsdag een persbericht schrijven voor de Zuid-Afrikaanse natuurbeschermingsorganisatie Endangered Wildlife Trust (EWT).

De eerste Wereldbevolkingsdag vond plaats in 1987. Toen telde de wereld nog vijf miljard zielen; nu zijn het er meer dan zeven miljard. De grootste bevolkingsgroei vindt plaats in de armste landen. De verwachting is dat het aantal mensen in Afrika deze eeuw zal stijgen van 1 miljard naar 3,6 miljard. ‘De minst ontwikkelde landen, die het al moeilijk genoeg hebben om hun inwoners uit het armoedemoeras te trekken, hebben ook nog eens het meest te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Groeiende bevolkingsaantallen maken de problemen alleen maar groter,’ schrijft David. ‘In ontwikkelingslanden kunnen ruim 220 miljoen vrouwen niet aan anticonceptiva komen. Wetenschappers schatten dat de door hen gewenste gezinsplanning kan leiden tot een ongeveer evenredige reductie in CO2-uitstoot en tot stopzetting van de kaalslag van het tropisch regenwoud.’
Helaas, David, dit is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Natuurlijk, arme landen lijden het meest onder de gevolgen van klimaatverandering. Maar wie zijn daaraan debet? Wij in Europa pompen de man per jaar  11 ton CO2 in de atmosfeer. En dat regenwoud wordt gekapt voor onze soja, suiker en palmolie. We wenen krokodillentranen over die arme mensen in Afrika, maar buiten wel hun afhankelijkheid van voedselimport uit in ruil voor goedkope grondstoffen en arbeidskrachten.
‘Op Wereldbevolkingsdag onderstreept de EWT de relatie tussen bevolkingsgroei en milieuschade en roept op tot bevordering  van onderwijs, gezondheidszorg en vrouwenrechten en tot het creëren van duurzame levensvormen en ecosystemen.’
Natuurlijk moet dat, David, maar de probleemveroorzakers wonen niet in Afrika.

Wereldbevolking