fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

vrijdag, 07 februari 2014 10:44

Valse en echte duurzaamheid

Op 3 en 4 februari vond in Deventer een conferentie van de Cleantech Regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen plaats, een organisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling binnen deze stedendriehoek. Er vielen kernachtige uitspraken te beluisteren:

Vóór de helft van deze eeuw moet Nederland zijn overgestapt op groene energie.

Mondiaal gezien is sedert Kyoto 1995 het gebruik van groene energie er alleen maar bijgekomen, maar heeft dit het gebruik van fossiele energie niet vervangen. Als we in 2050 de geprojecteerde CO2-emissie enkel binnen de Europese Unie tot nul willen reduceren door invoering van groene energie, moeten er bij een hoge prognose van de bevolkingstoename ruim 360.000 (!) windturbines worden geplaatst (studie Mengran Gao, Lancaster University). Natuurlijk, groene energie komt ook uit andere bronnen, maar het gigantische aantal benodigde voorzieningen moet wel gebouwd worden, en daarvoor is een hoeveelheid grondstoffen (waaronder zeldzame aardmetalen) nodig die er niet is, en wordt ook een hoeveelheid fossiele energie vereist die de CO2-uitstoot verder opdrijft.

Nog een uitspraak:

De industrie moet verduurzamen, we moeten gaan voor een circulaire economie.

De sprekers van de Cleantech-conferentie verstaan onder ‘circulaire economie’ enkel besparing op grondstoffen door recycling en een slimmer gebruik. Voor herwinning zijn altijd nieuwe grondstoffen en nieuwe energie nodig. Deze vorm van ‘circulaire economie’ is geen echte duurzaamheid en betekent hooguit een vertraging van de uitputting van de aarde.

Waar zelfs Cleantech-industrieën niet aan willen, is een rigoureuze economische krimp: sluiten van bedrijven die niet ‘cradle-to-cradle’ werken, totdat een ecologisch evenwicht is bereikt. Duurzaamheid in ons dichtbevolkte gebied is alleen mogelijk door een bevolkingsreductie tot minder dan een kwart van het huidige aantal.

Het moet toch evident zijn dat de grootste bedreiging van onze planeet gevormd wordt door het explosief groeiend aantal bewoners dat ook nog eens in westerse welstand wil gaan leven. In plaats van alleen maar het gevolg van een toenemende hoeveelheid consumenten en producenten aan te pakken (CO2-uitstoot), is het beter om de oorzaak (overbevolking) te bestrijden.

 
 
 

Wereldbevolking