fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

maandag, 20 januari 2014 16:29

Mensenrechten

De aanvankelijke doelstelling van De Club Van Tien Miljoen stamt uit de jaren negentig en had te maken met ergernis over het verlies aan natuurgebieden, over drukte op wegen en overbevolkte steden. Nu weten we dat slechts 3 à 4 miljoen mensen duurzaam kunnen leven van wat het Nederlandse grondgebied ons kan leveren en aan afvalstoffen kan absorberen.

De verwachting is dat de Nederlandse populatie deze eeuw de 19 miljoen zal bereiken en daarna langzaam zal gaan afnemen. Het kan sneller gaan, als de huidige trend om steeds later kinderen te nemen zich doorzet en immigratie van binnen of buiten de EU drastisch wordt ingeperkt. Maar zolang we met méér dan 4 miljoen hier wonen, zullen de Nederlanders voor hun levensbehoeften blijven parasiteren op de rest van de wereld.

De overbevolkingsproblemen in andere delen van de wereld zijn onvergelijkbaar veel groter dan in Nederland, met name in Afrika onder de Sahara. Een oplossing moet daar worden gezocht in effectieve sterilisatieprogramma’s. Het alternatief zal bestaan uit massasterfte door hongersnood, epidemieën door gebrek aan schoon water, genocide in stammenconflicten en landoorlogen.

Het recht om kinderen te krijgen is vastgelegd in art. 16.1 van de universele verklaring van de rechten van de mens. Maar een ander grondrecht is het recht op een leefbaar bestaan. Dit geldt niet uitsluitend voor de mensen die nu op aarde rondlopen, maar ook voor hun nakomelingen. Als die in een situatie komen waarin hun bestaansrecht niet gegarandeerd is, is ingrijpen geboden, zo nodig ten koste van het reproductierecht.

Wereldbevolking