fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

woensdag, 18 maart 2015 20:20

Zeespiegelstijging en bevolkingsdruk

Hieronder zie je het vertrouwde beeld van Nederland. Een groot deel van ons land ligt onder het zeeniveau, maar we voelen ons veilig achter de duinenrij, de Deltawerken en de dijken.

Hieronder zie je de Gangesdelta in Bangladesh. Ieder jaar raken daar een paar honderdduizend mensen dakloos door overstromingen. Zeespiegelstijging is een ramp voor Bangladesh, dat net zo dichtbevolkt is als de Nederlandse Randstad.

Hieronder zien we de eerste kaart op zijn kop. Er is een duidelijke overeenkomst tussen Nederland en Bangladesh. Ook wij leven in een delta. Zeespiegelstijging en bodemdaling vormen een groot probleem. De opwarming van de aarde door CO2-uitstoot zet door, ondanks alle "vergroening" van energie. Opkomende welvaartslanden in het Oosten zullen tussen nu en 2040 de CO2-uitstoot wereldwijd met 20% doen toenemen.

Als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling zal een groot deel van Nederland op termijn onderlopen en onbewoonbaar worden, ondanks een tweede duinenrij, dijkverbreding en watermanagement. Ruwweg de helft van de Nederlandse bevolking zal in hoger gelegen gebieden een nieuw bestaan moeten opbouwen.

Hoe dachten de autoriteiten dat te kunnen realiseren, met straks 19 miljoen mensen en een bevolkingsdichtheid van 500 mensen per vierkante kilometer? Op andere landen in Europa hoeven we niet te rekenen; daar leven al twee keer zoveel mensen als de draagkracht van die gebieden aankan.

Nederland is overvol en daardoor niet toekomstbestendig.

Wereldbevolking