fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

maandag, 30 maart 2015 23:05

Gesluierd moederschap

Tot in de vorige eeuw gingen pastoors en dominees de gezinnen langs om het krijgen van kinderen te stimuleren. Groei in aantal betekende meer macht en invloed voor de eigen geloofsgemeenschap.

Poetin ziet het dalende geboortecijfer in Rusland met lede ogen aan. Macht en invloed op het wereldtoneel hangen voor een belangrijk deel samen met bevolkingsomvang.

In Iran ligt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw op 1,9, dus onder het vervangingsniveau van ten minste twee kinderen per paar. Reden voor de regering om twee wetten af te kondigen teneinde de bevolking op peil te houden. De eerste wet verbiedt vrijwillige sterilisatie, de morning-afterpil en voorlichting over voorbehoedsmiddelen, de tweede moedigt het trouwen op jonge leeftijd en het krijgen van veel kinderen aan. Vrouwen moeten niet werken, maar fulltime moeder worden.

Iran heeft ongeveer 75 miljoen inwoners. Slechts aan een derde van hen kan het land een duurzaam bestaan bieden. De Iraanse economie draait op de uitvoer van olie en gas. Zodra deze terugloopt, zal het land een nieuwe brandhaard in het Midden-Oosten worden.

Wereldbevolking