fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

zaterdag, 18 april 2015 15:03

Leve de krimp en de vergrijzing

Bevolkingstoename betekent meer arbeidskrachten, meer arbeidskrachten een hogere productiviteit en een hogere productiviteit betekent meer economische groei. Bij deze schoolboekenwijsheid zijn echter wel een paar kanttekeningen te plaatsen:
1. Economische groei is vooral noodzakelijk om de vele nieuwkomers op de arbeidsmarkt een baan te bezorgen. Als dat aantal door bevolkingskrimp afneemt, zijn er minder banen nodig.
2. Onze economie is een "extractie-economie", een economie die draait op de winning van (eindige) grondstoffen en het gebruik van fossiele energie. We kunnen spaarzamer gaan leven door recycling en de installatie van windturbines en zonnepanelen, maar daarvoor zijn weer nieuwe grondstoffen en fossiele energiebronnen nodig.

Onze huidige economie put de aarde uit en warmt deze gestaag op. Economische groei versterkt dit proces. Duurzame economische groei is een innerlijke tegenspraak.
Het goede nieuws is dat het aantal arbeidskrachten en daarmee de potentiële economische groei in ontwikkelde landen afneemt. Dit ligt vooral aan de vergrijzing.

vergrijzing

In de bovenstaande grafiek (bron IMF, World Economic Outlook, April 2015) zie je met welke (tienden van) procenten de (blauwe) beroepsbevolking de afgelopen tijd ieder jaar gemiddeld is afgenomen en met hoeveel (tienden van) procenten deze elk jaar gemiddeld is gekrompen door pensionering (in rood). Het meest rechtse blokje toont de verwachte ontwikkeling tussen nu en 2020.

En wie dan straks de pensioenen moeten opbrengen? Lees "De vergrijzing is geen probleem".

Wereldbevolking