fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 26 mei 2015 22:22

Bedreigde voedselzekerheid

Het aantal gebruikers van voedselbanken in Europa stijgt. Afgelopen jaar maakten in Engeland 900.000 mensen gebruik van deze voorziening, een stijging van 163% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook in Griekenland, Spanje en Frankrijk stegen die aantallen aanzienlijk.

Voor een adequaat dieet is het van belang dat men zich ten minste om de dag vlees of een vleesvervanger kan permitteren. Dit garandeert op zich nog geen goede voeding, maar het is wel een indicator voor de koopkracht die daarvoor vereist is. Vanaf 2005 nam het percentage Europeanen dat zich een adequaat dieet niet kon veroorloven gestaag af. Na 2009 trad als gevolg van de crisis een trendbreuk in en nam dit aantal toe, wat de onderstaande grafiek duidelijk laat zien.

graph2

Een gebrekkig dieet leidt niet alleen tot ondervoeding. Ook een afnemende geestelijke gezondheid en een geringe weerstand tegen ziekten zijn er het gevolg van. Vooral kinderen in de groei lijden hieronder.

Voedselzekerheid in de vorm van voldoende inkomen voor een adequaat dieet is dus ook in het rijke Europa geen vanzelfsprekendheid; één op de tien Europeanen valt wat dit betreft buiten de boot. Een crisis als in 2008 heeft directe gevolgen voor de volksgezondheid.

Reden te meer voor de overheid om ervoor te zorgen dat zeker in het dichtbevolkte Nederland de afhankelijkheid van de wereldvoedselmarkt wordt verminderd en de inwoners meer zelfvoorzienend worden. Bedreigingen als mislukte oogsten door klimaatverandering of een gebrek aan brandstof voor teelt, winning, transport en koeling van voedselproducten veroorzaakt door een boycot kunnen ingrijpende gevolgen hebben.

Onafhankelijkheid door lokale voedselzekerheid kunnen we alleen creëren met minder mensen, gegeven de weinige grond die we bezitten.

Wereldbevolking