fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

donderdag, 30 juli 2015 15:53

Rampgebied Afrika

Thierry Baudet reikte in Le Figaro/de Volkskrant van 22/23 april 2015 vier oplossingen aan voor de ongebreidelde instroom van migranten via de Middellandse Zee:

(1) tegenhouden van vaartuigen direct voor de Afrikaanse kust, (2) onmiddellijk terugsturen, (3) betalen voor opvang in buurlanden, en (4) interneren tot de situatie in het thuisland is gewijzigd.
Velen zullen deze maatregelen als hardvochtig ervaren en pleiten voor opvang en verbetering van de omstandigheden die mensen ertoe aanzetten hun land te verlaten. Maar zelfs als we de aanbevelingen van Baudet rigoureus zouden gaan uitvoeren, zal al binnen een paar decennia blijken dat ze te laat kwamen en onvoldoende effectief waren.

Bevolkingsexplosie in Afrika
In Afrika wonen momenteel circa 1,1 miljard mensen waarvan 40% onder de 15 jaar en 70% onder de 35 jaar. Afrika heeft een vruchtbaarheidscijfer van 6,0, dat wil zeggen dat iedere vrouw daar gemiddeld zes kinderen krijgt (in Nederland is het vruchtbaarheidscijfer < 1,7). Deze bevolkingsopbouw met veel jonge mensen zal in combinatie met het hoge vruchtbaarheidscijfer leiden tot een explosieve groei van de bevolking. Rond 2050 zal de bevolking van Afrika naar schatting 3 miljard mensen bedragen, dus bijna een verdriedubbeling van het huidige aantal. We denken dat we nú een probleem hebben met de opvang van migranten uit Afrika. Europa zal in de nabije toekomst echter overspoeld worden door een veelvoud van hen, waarbij de huidige aantallen in het niet vallen.

Wat doet Europa?
Wat deze ontwikkelingen voor Nederland zullen betekenen valt niet te overzien. Feit is dat Nederland het hoogst scoort als aantrekkelijk asielland: snelle afwikkeling van procedures, vlotte woningtoewijzing en hoge uitkeringen. Feit is ook dat de heersende politiek geen rekening wenst te houden met deze toekomstdreiging. In Nederland en Europa reageren politici nog steeds panisch op opvattingen die vagelijk herinneren aan totalitaire ideologieën als fascisme, nazisme en ook communisme - nota bene ideologieën die in Europa zijn ontstaan. De vrees is daarom groot dat er een roep ontstaat om een sterke leider. Alles wat in de verste verte herinnert aan maatregelen die in het kader van zo’n ideologie werden genomen, wordt op voorhand resoluut van de hand gewezen.

Klimaatverandering
Wetenschappers zijn het erover eens dat vanaf 2040-2050 de wereld pas echt de gevolgen van de opwarming van de aarde gaat merken. Van alle continenten zal Afrika het zwaarst worden getroffen. Steeds meer regio’s daar gaan gebukt onder droogte, honger, ziektes, epidemieën en gewapende conflicten. Door de onvermijdelijke klimaatverandering zal de situatie in Afrika verder verslechteren. We zullen nog meer nieuwsbeelden gaan zien van een continent dat lijdt onder extreme sociale onrust en verwikkeld is in oorlogen om land, water en grondstoffen - die overigens voor de buitenwereld voor religieuze conflicten of stammenstrijd moeten doorgaan.

Watergebrek
Tegen 2050 zal de beschikbaarheid van water het grootste probleem zijn voor elk land in Afrika. Uitgestrekte regio’s zullen te maken krijgen met rivieren die heel lang droog staan en meren die opdrogen. De noordelijke landen in Afrika (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte) zullen het hardst getroffen worden, maar ook de landen die daaronder liggen. Door het opdrogen van steeds meer waterbronnen zal de agrarische sector instorten.
Landen in het westen en zuiden van het continent zullen gelijksoortige problemen met de watervoorziening krijgen. Alleen landen in het centrum en oosten van Afrika (Ethiopië, Kenia, Oeganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Tanzania) zullen min of meer gespaard blijven voor deze crisis dankzij de Afrikaanse grote meren en de relatief waterrijke gebieden.

Voedseltekort
Als de vochtvoorraden in de grond verdampen en nauwelijks meer worden aangevuld, zullen gigantische stukken vruchtbaar land in Afrika wegvallen voor voedselproductie. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een temperatuurstijging van ‘maar’ 2 graden al een verlies van 25% van de oogsten in dit continent zal veroorzaken, waarschijnlijk zelfs meer. Voedseltekorten zullen niet te vermijden zijn, en de sterke bevolkingstoename zal dit probleem alleen maar vergroten.

Conflicten
Door waterschaarste en gebrek aan landbouw- en weidegrond zullen stammen en volkeren oorlog gaan voeren met gebiedsgrenzen en rivierlopen als inzet. Voedselschaarste, stijgende voedselprijzen en rantsoenering zullen sociale onrust en burgeroorlogen tot gevolg hebben. Een verdrievoudiging van de Afrikaanse bevolking in combinatie met een afnemende voedselproductie kan maar één mogelijk toekomstscenario opleveren. Regeringen zullen niet alleen te maken krijgen met conflicten met andere landen over water, grond en grondstoffen, maar ook met alsmaar toenemende onrust en geweld binnen de eigen staat.

Voorbeeld: de Nijl
De kans is groot dat er bijvoorbeeld een conflict ontstaat over de Nijl, die ontspringt in Oeganda en Ethiopië en door verschillende landen ten zuiden van Egypte loopt. Door toenemende watertekorten zullen die landen meer water van deze rivier voor zichzelf gaan opeisen. Als deze landen dammen gaan bouwen voor irrigatie of hydro-elektrische projecten, stroomt minder water naar Soedan en Egypte, landen die nu al grote watertekorten hebben. Wat dan volgt is niet moeilijk te voorspellen: ernstige conflicten of zelfs oorlogen tussen Egypte, Soedan, Ethiopië en Oeganda.

Migranten
De groeiende problemen in Afrika, zullen zeker vanaf 2040 ertoe leiden dat de bewoners hun continent blijvend willen ontvluchten. Naarmate de klimaatverandering doorzet, zullen hele vloten vluchtelingen afvaren van de landen in Noord-Afrika richting Europa. Het zal de grootste massa-immigratie worden in de geschiedenis. Volgens het World Migration Report 2010  van de International Organization for Migration (IOM) van de Verenigde Naties zal de hoeveelheid internationale vluchtelingen tegen 2050 oplopen tot 405 miljoen mensen. Volgens een artikel in The Independent[1] en een bericht van persbureau Bloomberg[2] kan het aantal vluchtelingen rond 2050 zelfs oplopen tot 1 miljard mensen. Geciteerd worden de UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) en de hulporganisatie Christian Aid.

Gevolgen voor de Europese Unie
De EU zal op enig moment de bedreiging die een dergelijke volksverhuizing voor Europa vormt moeten inzien. Aanvankelijke pogingen om op een humanitaire manier met migranten om te gaan, zal onder druk van de omslaande publieke opinie plaats maken voor een beleid waarbij alle vluchtelingenboten worden teruggestuurd naar de Afrikaanse kust. Dit zal op een steeds hardere manier gaan gebeuren. Boten die niet willen terugkeren, zullen op volle zee tot zinken worden gebracht. Migranten zullen de Middellandse Zee dan als een ‘zee des doods’ gaan zien. Steeds meer van hen zullen voor een exodus over land richting Europa kiezen. Landen als Egypte, Israël, Jordanië, Syrië, Irak, Turkije, Griekenland, Bulgarije, landen in de Kaukasus, Rusland en Oekraïne zullen overspoeld worden door niet aflatende stromen migranten uit bijna heel Afrika die door willen reizen naar Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Het is niet denkbeeldig dat er in dat stadium een nieuw ‘ijzeren gordijn’ wordt opgetrokken, zoals de Verenigde Staten nu al voor een deel aan de zuidgrens met Mexico hebben gedaan. Een eerste hek wordt in de EU al in Hongarije geplaatst.

Geen alternatief
Een alternatieve optie zal een migratie naar Oost-Afrikaanse landen zijn die minder hard getroffen worden door de klimaatverandering, vooral landen die aan de Afrikaanse grote meren liggen (Ethiopië, Kenia, Oeganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Tanzania). Deze landen zullen de immense stromen vluchtelingen echter niet op kunnen vangen en hierdoor ernstig gedestabiliseerd kunnen raken. Zij zullen hetzelfde gaan meemaken als de al eerder getroffen Afrikaanse landen: ongekende situaties van grootschalige civiele onrust, hevige interne conflicten en massaal geweld tussen de eigen en de geïmmigreerde bevolking als gevolg van de exploderende voedselprijzen en toenemende voedseltekorten. Deze conflicten zullen de spiraal van ellende, ziekte, geweld en hongersnood opdrijven, net zoals dat al eerder in de andere Afrikaanse landen zal zijn gebeurd.

Wat doet de politiek?
Het is haast niet voor te stellen dat de politiek maar in blijft zetten op economische ontwikkeling van Afrika zonder de overbevolking effectief aan te pakken. Alle parameters wijzen erop dat in de komende decennia voor het hele Afrikaanse continent het ergste nog moet komen. Politici zijn echter reactieve wezens. Ze komen pas in actie als het volk mort en hun politieke hachje wordt bedreigd. Voor de rest lopen ze achter de feiten aan.

H. Curvers

____________________________________________________

  1. As many as one billion people could lose their homes by 2050 because of the devastating impact of global warming, scientists and political leaders will be warned today. Many hundreds of millions could be forced to go on the move because of water shortages and crop failures in most of Africa, as well as in central and southern Asia […]. There could also be an effect on levels of starvation and on food prices as agriculture struggles to cope with growing demand in increasingly arid conditions. (The Independent, 29-4-2008)
  2. One billion people will be refugees by 2050 […]. More than one billion people may be forced from their homes between now and 2050 in a global migration crisis dwarfing the effects of the Second World War […].Climate change, natural disasters, large-scale development projects and armed conflicts are leading to the world’s biggest ever movement of people, mostly in poor countries […]. ‘We hear a lot about people trying to come to Europe and other rich countries, but the real crisis is developing a long way away and remains largely unreported.’ (Bloomberg 14-5-2007).

Wereldbevolking