fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

zondag, 16 augustus 2015 18:05

Onze ecologische voetafdruk Rapportage 2015 van het Global Footprint Network

Wat is ook al weer de ecologische voetafdruk? De ecologische  voetafdruk  is een maat voor de hoeveelheid land en water die een groep mensen  nodig heeft om duurzaam te kunnen leven.

Ieder jaar moet zo’n gebied voldoende voedsel en andere levensbehoeften opleveren en de afvalstoffen die de mensen produceren kunnen verwerken.  Het gaat daarbij om bossen, akkerland, weidegrond en viswater. Dit nuttige aardoppervlak wordt biocapaciteit genoemd. Een deel van de biocapaciteit gaat verloren door bebouwing en de aanleg van wegen.

Wereldhectares (gha)
De hoeveelheid biocapaciteit die een groep mensen gebruikt, dus hun ecologische voetafdruk, wordt uitgedrukt in wereldhectares(= gha = global hectares). Niet al het nuttige aardoppervlak is even productief; sommige streken zijn vruchtbaarder dan andere. Daarom wordt voor de gha-maat de gemiddelde productiviteit per hectare nuttig aardoppervlak berekend. Woestijnen, kale bergstreken en ijsvlakten, die niets opleveren, worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

Voor ieder land of regio kan worden nagegaan hoeveel gha de gemiddelde bewoner voor zijn consumptie en vervuiling gebruikt, dus wat zijn ecologische voetafdruk is, en daarnaast hoeveel gha zijn land of regio per persoon kan bieden.

De toestand in de wereld
In de onderstaande grafiek zien we hoe de beschikbare mondiale biocapaciteit wordt gebruikt. We zien ook in hoeverre die wordt overschreden. Sedert begin jaren zeventig verbruikt de mens meer biocapaciteit dan de aarde ter beschikking heeft. Er is een duidelijke groei in de hoeveelheid landbouwgrond die de mens opeist, maar vooral de CO2-uitstoot rijst de pan uit en zorgt voor overschrijding. Om de huidige CO2-uitstoot te kunnen absorberen, hebben we een halve aarde extra nodig.

image004 

De ecologische voetafdruk van de Europese Unie
De Europese Unie (27 landen) telt een half miljard inwoners. Elk van hen eist gemiddeld 4,1 wereldhectare (gha) voor zich op. Het grondgebied van de Unie stelt hem slechts 2,3 gha ter beschikking, dus pikt iedere inwoner 1,8 gha extra van buiten de Unie in.
2,1 gha van de gebruikte 4,1 gha zijn nodig om de gemiddelde CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking te absorberen. CO2-uitstoot doet een flink beroep op de beschikbare biocapaciteit, zoals we hebben gezien.

Is er sprake van verbetering?
Deze gegevens uit het laatste rapport van het Global Footprint Network (GFN) zijn gebaseerd op waarden van 2011. In een eerdere rapportage van het GFN van 2011 waren ze gebaseerd op waarden van 2008. Toen was het gebruik per EU-inwoner 4,7 gha en was er per persoon 2,2 hectare beschikbaar. Hoewel er nog steeds sprake is van een wanverhouding tussen het aantal gebruikte gha en het aantal beschikbare gha, is de verhouding nu gunstiger (4,1 gha gebruik versus 2,1 gha beschikbaar).
Niettemin is de ecologische voetafdruk van de gemiddelde bewoner van de Europese Unie 1,8 keer te groot.

Nederland
Verbetering zien we ook in Nederland. De bijna 17 miljoen inwoners gebruiken per persoon gemiddeld 4,5 gha. Per inwoner is slechts 1,1 gha beschikbaar, dus doet de gemiddelde Nederlander een beroep op 3,4 gha in het buitenland. Nederland zou vier keer zo groot moeten zijn om het consumptie- en vervuilingspatroon van zijn inwoners te kunnen dragen. Absorptie van de CO2-uitstoot vergt 2,4 gha per persoon.
In de rapportage van het GFN van 2011 was het gebruik per Nederlander nog 6,3 gha en was er per inwoner 1,0 gha beschikbaar. Nederland had toen zes keer zo groot moeten zijn. De verbeterde situatie hangt waarschijnlijk samen met een verminderde CO2-uitstoot als gevolg van de economische crisis en/of door een toename van groene of minder vervuilende energie. Gelet op de tijd die het kost om CO2 in de atmosfeer te absorberen, heeft deze terugloop in uitstoot geen direct effect op de opwarming van de aarde. Verder is de Nederlandse ecologische voetafdruk nog steeds vier keer te groot.

Nogmaals de toestand in de wereld
Onderstaande grafiek geeft de verhouding tussen de gebruikte gha (Ecological Footprint) en de beschikbare gha (Biocapacity) per wereldburger aan. Data Quality 6 betekent dat de waarden gebaseerd zijn op redelijk betrouwbare gegevens en dat in ieder geval het beeld aardig klopt. Begin jaren zeventig was het omslagpunt, zoals we ook in de eerdere grafiek kunnen zien: het aantal benodigde gha overtrof toen het aantal beschikbare gha. Het verschil is in de loop der jaren door de toenemende industrialisering en stijgende mensenaantallen alleen maar groter geworden.

image006

Waar moeten we (drastisch) consuminderen en waar kunnen we nog terecht?
De onderstaande wereldkaart toont de regio’s waar de ecologische voetafdruk van de bewoners de beschikbare biocapaciteit overschrijdt, en in welke mate, van dieprood (ernstige overschrijding) tot roze (lichte overschrijding). Ook toont het de regio’s waar nog biocapaciteit beschikbaar is, van lichtgroen (weinig) naar diepgroen (relatief veel). Van de grijze gebieden zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.
Te zien is hoe de biocapaciteit in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, India , China, West-Europa, Midden-Amerika en de Verenigde Staten (ver) wordt overschreden, terwijl in Scandinavië, Zuid-Amerika, Canada, Australië, Mongolië en plaatselijk in Afrika nog biocapaciteit over is.
image008

Wereldbevolking