fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

maandag, 07 september 2015 15:39

Ecomodernisme

Ecomodernisten zijn milieuactivisten die in technologie geloven. Net als milieuactivisten zijn ze begaan met het lot van de aarde.

Ze accepteren dat de wereldbevolking aan het eind van deze eeuw uit tien miljard mensen zal bestaan en vragen zich af hoe je die allemaal kunt voeden en een leven kunt bieden zonder het milieu verder aan te tasten.
Hun oplossing: haal de mensen weg uit de natuur en stop ze in steden. Stapel ze in woontorens die relatief weinig bodemoppervlak vragen. Dan blijft er meer landbouwgrond en natuurgebied over.
Een tweede stap is intensivering van de landbouw. Verhoog de productiviteit van bestaand akkerland door het kweken van genetisch gemanipuleerde gewassen. Zonder gentechnologie is er niet genoeg voedsel voor die tien miljoen mensen.
Ten derde ontkom je niet aan kernenergie. Groene energie in de vorm van biobrandstoffen gaat te koste van de natuur, en zonne- en windenergie zetten onvoldoende zoden aan de dijk.
In feite propageren de ecomodernisten een levenswijze waaraan we in Nederland gewend zijn. In verstedelijkte gebieden halen mensen hun eten uit de supermarkt. Alles wordt aangevoerd. Buiten de stad zorgt slechts 2% van de beroepsbevolking als boer voor voedselproductie.
Maar hoe kan 98% van de Nederlanders leven van de productiviteit van zo weinigen? Dat kan alleen door grootschalige mechanisatie en industrialisatie in de vorm van landbouwmachines, kasteelt, food processing, conservering, transport en distributie. Deze voedselindustrie vergt een gigantische hoeveelheid fossiele energie die vooralsnog onvervangbaar is.
Een samenleving, waarin nagenoeg iedereen is losgezongen van de primaire levensfunctie voedselvoorziening, is volledig afhankelijk van een ononderbroken aanvoer van fossiele brandstoffen. Die bron raakt echter op termijn uitgeput en de uitstoot van afvalstoffen brengt een temperatuurstijging op aarde teweeg die wellicht niet meer te stoppen is.
Het is om die reden dat kleinschalige en zelfvoorzienende voedselproductie een beter perspectief biedt op een duurzame samenleving. Daarvoor moet de mensheid echter wel flink in aantal terug. Dan hoeven we ook niet allemaal in flats te wonen, is er ruimte voor biologische landbouw en zijn we van megastallen, varkensflats, plofkippen en kernenergie af.

Wereldbevolking