fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

zaterdag, 19 september 2015 15:56

Open brief aan premier Rutte

Excellentie,

Het zou u sieren als u de Nederlandse bevolking en uw Europese partners tegemoet zou treden met een duidelijke standpunt over de huidige vluchtelingenstroom. U draait echter als het haantje op de kerktoren, afhankelijk van hoe de wind uit Europa waait.

Immigratie en emigratie zijn van alle tijden. Vluchtelingen zijn er ook altijd geweest. Nederland heeft inderdaad een rijke traditie, zowel waar het gaat om het opnemen van vluchtelingen als het begeleiden van landgenoten die ons land wensten in te ruilen voor bijvoorbeeld Australië, Canada of de Verenigde Staten.

Onderbuikgevoelens
Waar het in het verleden ging om het bevorderen van emigratie en het in de hand houden van immigratie zijn nog nooit duidelijke criteria gehanteerd. Onderbuikgevoelens, afkeer van vreemdelingen, angst voor verlies van de eigen welvaart en menselijk mededogen streden om het hardst om de sympathie van de kiezer. Maar welke regeringscombinatie er ook zat, nooit lagen er objectieve, rationeel opgestelde criteria ten grondslag aan regeringsbesluiten die migratiestromen moesten beheersen.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er ook bij uw kabinet sprake is van willekeur die gevoed wordt door het sentiment en de waan van de dag. Want op welke gronden bepaalt u of er plaats is voor 100.000 of 10.000 vluchtelingen? Is dat het aantal lege bedden in opvangcentra, het bedrag dat in uw begroting was voorzien voor eventualiteiten of is het de voorzitter van de Europese Commissie die u een getal influistert?

Standpunt
Van u als regeringsleider wordt nu eenmaal een duidelijk standpunt verwacht. Bij voorkeur geen ad hoc oplossing. Waar Europa geen visie heeft en talmt, daar verwacht het Nederlandse volk juist van u een oplossing, die niet alleen houdbaar is voor de korte termijn, maar een waarmee Nederland nog decennia vooruit kan.

Ik beweer met kracht van argumenten dat er in Nederland hooguit tien miljoen mensen een menswaardig bestaan kunnen hebben. Daarover kunnen u en ik van mening verschillen. Maar ik heb u nog nooit een standpunt horen innemen over het gewenste aantal inwoners voor dit land. U slaat daarom met uw beleid over vluchtelingen slechts een slag in de lucht. Het wordt tijd dat ook u komt met duidelijke argumenten voor het aantal inwoners en vluchtelingen dat u wilt opnemen.  Het zou uw geloofwaardigheid vergroten.

Beleid
Voor een goed onderbouwd beleid in deze zou u een bevolkingspolitiek kunnen ontwikkelen. Een staatscommissie zou hiervoor een uitstekend opstapje zijn. Die kan uitrekenen hoeveel grond, energie, drinkwater, voedsel, woningen, scholen, banen, uitkeringen, pensioenen etc. dit land nodig heeft om de welvaart voor haar inwoners, hoeveel dan ook, betaalbaar en op peil te houden? Daarop kunt u dan uw beleid voor de lange termijn baseren. Dan valt er ook nog wat te kiezen.
Paul Gerbrands, historicus en voorzitter van de club van tien miljoen

Wereldbevolking