fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

zondag, 29 november 2015 16:39

Ongewenste zwangerschappen en CO2-uitstoot

In Parijs proberen landen afspraken te maken over een reductie van de uitstoot  van CO2. De manier waarop ze hun gestelde doelen proberen te halen, behoort tot de eigen soevereiniteit.

Landen kunnen gaan investeren in aardwarmte-energie, biomassa, windturbines, zonnepanelen, elektrische auto’s, conservering van regenwouden, krachtcentrales met CO2-afvang enzovoorts.
Een belangrijke vraag daarbij is: welke investering levert het de meeste rendement aan CO2-reductie op? Het antwoord luidt: verminder de energiebehoefte door het aantal energievragers c.q. mensen te verminderen.
Onderzoekers van de Universiteit van Lancaster hebben uitgerekend wat het voorkomen van een ongewenste zwangerschap aan verminderde CO2-uitstoot oplevert en wat dit kost. Uitkomst: een investering van $ 1,11 in geboorteregeling levert een besparing op van 1 ton CO2. Investeren in gezinsplanning is daarmee een van de meest efficiënte manieren om tot CO2-reductie te komen.
Naar schatting kan 72% van ongewenste zwangerschappen worden voorkomen door voorlichting en het beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen.
Naar verwachting zal de CO2-uitstoot de komende 35 jaar toenemen. Dit is vooral het gevolg van een bevolkingstoename en/of een groei van het bruto binnenlands product in opkomende landen als Brazilië, Rusland, India, Indonesië, China en Zuid-Afrika. De uitstoot per hoofd van de bevolking in ontwikkelde landen zal de komende jaren afnemen, maar daarna weer stijgen, omdat de bevolking sneller krimpt dan de CO2-uitstoot afneemt. In opkomende landen zal de uitstoot nog sneller groeien dan het bevolkingsaantal.
Tussen nu en 2050 wordt de totale CO2-uitstoot geschat op 1.318 miljard ton; hierop kan volgens berekening 33 miljard ton worden bespaard door het voorkomen van ongewenste zwangerschappen.
In 2014 gaf meer dan de helft van de vrouwen in ontwikkelingslanden aan dat ze niet zwanger wilden worden. 25% van die vrouwen (225 miljoen) maakte echter geen gebruik van anticonceptiva. In ontwikkelingslanden bedragen de kosten, niet alleen voor anticonceptiva, maar ook voor prenatale en postnatale zorg gemiddeld $ 25 per jaar per vrouw (of $ 7 per inwoner). In ontwikkelde landen liggen de jaarlijkse kosten voor reproductieve gezondheidszorg een stuk hoger: in de VS bedragen deze bijvoorbeeld $ 257 per vrouw, het tienvoudige.
Het onderzoek is te vinden onder http://populationmatters.org/documents/carbon_planning.pdf Het werd uitgevoerd in het kader van het PopOffsets-project van Population Matters, de Engelse zusterorganisatie van de Club van Tien Miljoen. Bedrijven en particulieren die een bijdrage willen leveren aan CO2-reductie kunnen doneren ten behoeve van gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Het project mikt op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en daarmee op het reduceren van toekomstige CO2-uitstoot.
Een aanzienlijke CO2-reductie kan uiteraard ook worden bereikt als gezinnen in ontwikkelde landen hun kindertal flink beperken.

Wereldbevolking