fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

donderdag, 28 november 2013 17:18

De gebrekkige logica van de Belgische kinderbijslag

De kinderbijslag in België is volop in discussie. Onlangs kwam de liberale partij Open VLD met een nieuw voorstel. ‘Het systeem zoals het nu bestaat zit erg onlogisch in elkaar,’ aldus de partijvoorzitster, die net als de Nederlandse liberaal Rutten heet. ‘Een derde kind krijgt bijna drie keer zoveel kindergeld als het eerste.’

Rutten benadrukt dat het niet de bedoeling kan zijn om grote gezinnen te stimuleren, terwijl dat volgens haar nu wel gebeurt.
Volgens het (Nederlandse) Nibud bedragen de kosten bij een derde kind het dubbele van een eerste kind. Één derde van het gezinsinkomen gaat dan op aan de drie koters. Op zich is het Belgische systeem dus niet eens zo onlogisch. Wat echter wel hout snijdt, is Ruttens standpunt dat de regering geen grote gezinnen moet subsidiëren. Gegeven de overbevolking zou het nog beter zijn om het krijgen van kinderen überhaupt niet te faciliteren. België telt bijna 11 miljoen inwoners, maar het landoppervlak kan slechts aan twee miljoen mensen een duurzaam bestaan bieden (bron: Overshoot Index 2011).

Wereldbevolking