fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 17 april 2012 16:40

De stichting is echt conservatief

Marcel Portegies

‘Hoewel de wereldbevolking en de bevolking van Nederland tot een ontoelaatbare omvang dreigen uit te groeien, doet onze overheid niets om de bevolkingsgroei te stoppen.’ Deze en soortgelijke uitspraken zijn regelmatig te vinden in publicaties van

de Stichting De Club Van Tien Miljoen. Formeel kent Nederland geen bevolkingspolitiek en heeft de Stichting dus gelijk. In de praktijk voert de overheid echter wel degelijk een bevolkingspolitiek. Gezinnen met twee kinderen ontvangen jaarlijks aan kinderbijslag ongeveer 1250 euro. Als er meer kinderen zijn, levert dat honderd euro per kind per jaar extra op. Verder mag de belastingvrije voet van de verzorger naar de kostwinner worden overgeheveld.

  

Ons burgers
In dit licht kan gedacht worden aan een uitspraak van Ronald Reagan: `De overheid lost geen problemen op, de overheid is het probleem.’ De vraag rijst vervolgens op waarom de overheid de steeds groeiende bevolking niet als probleem ziet of niet wil zien. En nog sterker: de bevolkingsdruk bewust stimuleert. Ook hierover heeft de Stichting nagedacht: `De overheid zal pas dán tot een bijstelling van het beleid komen, wanneer grote groepen uit de bevolking daarom vragen.’ Als het bestuur van de Stichting gelijk heeft, ligt de onwil om iets te doen aan de almaar uitdijende bevolking dus aan ons burgers. Inderdaad, volgens de natuurkundige en filosoof, B. Haring wil bijna iedereen groei. Steeds meer of steeds beter. Iets wat als goed of als positief wordt gezien wordt nooit als teveel gezien. Haring: `Er zijn nooit te veel villa’s en altijd te veel krotten. Er zijn nooit te veel rijken, maar wel te veel armen. En het Nederlands elftal heeft nooit te veel gewonnen, maar wel te weinig.’ Als je dus positief over mensen bent, is het dus logisch dat je zoveel mogelijk mensen wilt. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Interessant is verder dat het krijgen van kinderen afhangt van het opleidingsniveau. Laag opgeleide mensen krijgen gemiddeld meer kinderen dan hoog opgeleiden. Het kunnen en willen nadenken speelt dus ook een rol bij de beslissing om al dan niet kinderen te krijgen.

Tragisch
Zo bezien zou de Stichting het minste gehoor moeten vinden bij laag opgeleiden met een positief mensbeeld en het meeste gehoord moeten worden bij hoog opgeleiden met een genuanceerd mensbeeld. Immers de Stichting wil niet meer, maar juist minder mensen, dus ook minder kinderen. Deze hoog opgeleiden met genuanceerd mensbeeld zijn onder meer te vinden bij de conservatieven.
Volgens J.L. Heldring, al decennia Nederlands bekendste vertolker van het conservatieve geluid, is conservatisme als levensbeschouwing een reactie op overmatig optimisme over de mens en de samenleving. Heldring: `Het is een pessimistischer visie op de maatschappij, die rekening houdt met het menselijk tekort. Of anders gezegd: het conservatisme heeft meer oog voor het tragische van het leven.’ Ook zegt hij: `…conservatieven zijn nodig om beperkingen aan te geven.’

Welnu, als de Stichting geen rekening houdt met het menselijk tekort en beperkingen aangeeft, dan doet niemand dat. Samen ben je sterk, dus moet de Stichting aansluiting zoeken bij de conservatieve beweging. Echter volgens Heldring, bestaat er in Nederland geen dergelijke beweging. Althans, niet conservatief in de zin van denken vanuit een hoger perspectief. Ook Hans Hillen van het CDA, vindt dat er in Nederland slechts heel weinig echte conservatieven zijn. De meeste mensen die conservatief worden genoemd zijn in wezen anti progressief. Progressief in de zin van zich afzetten tegen de spruitjestijd van de jaren vijftig dat is doorgeslagen naar vrijblijvendheid, respectloosheid en ongeorganiseerdheid. Deze anti progressieven zijn er wel heel veel. Dit zijn burgers die niet verstoord willen worden in hun gewoontes. Zij willen niet praten over de kleinste aanpassingen aan de verzorgingsstaat. Door immigratie en Europese eenwording zijn zij bang welvaart in te leveren. Deels is dit een terechte angst, maar met conservatisme heeft het niets te maken. Of de Stichting De Club Van Tien Miljoen dan ook op korte termijn gehoor vindt bij het grote publiek en dus bij de overheid is zeer de vraag. Het klinkt tragisch en dat is het misschien ook, maar omdat tragiek ook bij het conservatisme hoort, is de Stichting De Club Van Tien Miljoen echt conservatief.

Bronnen
Engelen, E., Dom volk, in: De Groene Amsterdammer, jrg. 133, nr. 48, november 2009, p. 11.
Haring, B., Dragers van beschaving, in: ABP Magazine, nr. 13, 2009, p. 24.
Hoeven, R. van der, Opheldering over het conservatisme, in: De Groene Amsterdammer, jrg. 133, nr. 47, november 2009, p. 28-31.
Stichting De Club Van Tien Miljoen, De wereldbevolkingscrisis. Weerwoord op een aantal veel gehoorde beweringen waarmee getracht wordt de ernst van de bevolkingscrisis te ontkennen, z.p. 1998, p. 8.

Wereldbevolking