fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

zondag, 19 februari 2023 13:55

Meningspeiling bevolkingspolitiek provinciale statenverkiezingen

Veel steden en regio’s in Nederland zijn door de aanhoudende bevolkingsgroei in de problemen geraakt. Woningen en wegen moeten concurreren met boerenland, natuurgebieden en windturbines om de schaarse ruimte.

In het kader van de komende statenverkiezingen heeft de stichting OverBevolking daarom een meningspeiling uitgevoerd onder kiesgerechtigde twitteraars, van jong tot oud, over de gewenste bevolkingspolitiek. 344.868 personen (stand t/m 5 februari) kregen vier stellingen voorgelegd. Daarbij ging het om het gewenste beleid ten aanzien van (arbeids)migranten.
Per stelling hebben 1 à 2 personen op de 100 die de stelling hebben gezien op Twitter hun mening gegeven. In absolute zin gaat het om substantiële aantallen van ten minste duizend personen.

Resultaat:

Driekwart van de respondenten vindt dat de beschikbare infrastructuur (woningen, onderwijs, zorg) grenzen stelt aan het aantal immigranten dat kan worden opgenomen. 60% van de respondenten vindt dat de partij van hun voorkeur het standpunt naar voren moet brengen dat het aantal migranten moet worden ingeperkt. Vrijwel dezelfde meerderheid is van mening dat de provincie bedrijven moet weren die afhankelijk zijn van arbeidsmigranten.
De stemmen staken min of meer als het gaat om bevolkingsgroei op provinciaal niveau. Een kleine meerderheid (53%) vindt dat deze moet afnemen, terwijl een grote minderheid (47%) voorstander lijkt van groei. Dit kan te maken hebben met de vrees voor het ontstaan van krimpregio’s en daardoor het verlies van voorzieningen (zorg, onderwijs, winkels, openbaar vervoer).

Hieronder volgen de stellingen met het aantal weergaven, het aantal respondenten en de gegeven meningen.

  Stellingen Weergaven Respon-denten en % (zeer) mee eens (zeer) mee oneens
1 Het aantal toe te laten immigranten moet passen binnen de beschikbare capaciteit aan woningen, onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg 75.542 1.045 1,4% 75% 25%
2 De partij waarop u gaat stemmen moet zich uitspreken tegen bevolkingsgroei door immigratie 89.572 1.347 1,5% 61% 39%
3 De provincie moet géén bedrijven toelaten die voor hun bestaan afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. 77.235 1.312 1,7% 57% 43%
4 De Provinciale Staten moeten ervoor zorgen dat er minder mensen in de provincie komen wonen.  105.515 1.889 1,8% 53% 47%

 

Wereldbevolking