fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 10 januari 2012 12:44

Stijd tegen water is niet meer te winnen

Paul Gerbrands - Verschenen in de Volkskrant 10 januari 2012

HET WASSENDE WATER Het getuigt van realiteitsbesef om te erkennen dat Nederland de strijd tegen het water aan het verliezen is. Tijd om te verhuizen. Het getuigt van enige arrogantie te veronderstellen dat Nederland de strijd tegen het water kan volhouden.

Wat eeuwen geleden begon met de aanleg van dijken en het leegmalen van polders, kreeg een hoogtepunt in de aanleg van de afsluitdijk in de Zuiderzee en de oprichting van de Deltawerken in Zeeland.

Vanwege de noodzaak van bezuinigingen gaat de discussie nu over de vraag of de waterschappen opgeheven en hun taken overgeheveld zouden moeten worden naar de provincies. Eerder is na uitgebreide studies juist besloten tot versterking en verhoging van dijken en duinen. De overheid overweegt ook de installatie van sensoren in de bestaande dijken om zwakke plekken vroegtijdig te kunnen aanpakken. De vraag is of we wel verder moeten gaan op deze weg.

Vast staat, dat de zeewaterspiegel deze eeuw minimaal 50 centimeter zal stijgen. Als de poolkappen sneller smelten, moet rekening worden gehouden met een stijging van een meter of meer. Ophoging van duinen en dijken tegen het zeewater wordt een soort Sisyphusarbeid, als de rivieren naar verwachting steeds vaker en intensiever voor meer wateroverlast gaan zorgen.

Het tijdelijk wegpompen van overtollig water naar speciale weilanden en polders zal hierdoor een hoge vlucht nemen, maar dankzij de wet van de communicerende vaten zal dit ingrijpen door de mens geen lang leven beschoren zijn.

Het verhoogt alleen maar de steeds terugkerende kosten, waarvoor wel betere bestemmingen te vinden zijn.

De voorbije eeuwen hebben Nederland veel bekendheid, waardering en kennis op het gebied van de waterhuishouding opgeleverd. Het is jammer, maar geen schande om na al die eeuwen met opgeheven hoofd te erkennen dat de waterproblematiek vandaag van een totaal andere orde is. Het zou juist getuigen van visie en realiteitsbesef om onder ogen te zien dat Nederland de strijd tegen het water op de lange termijn aan het verliezen is.

Te lang heeft Nederland gehandeld vanuit de gedachte dat de mens de natuur zijn wil wel zou kunnen opleggen. De tijd is nu echter rijp om te beseffen dat de mens slechts een onderdeel van de natuur is en zich aan haar regels moet onderwerpen. Toch staan legers technisch knappe koppen klaar om aan te tonen dat het wel meevalt met onze arrogante houding tegenover het water. We kunnen natuurlijk onze kop nog wel even in het zand houden en voor nog grotere bedragen dan tot nu toe nog meer prachtige ondergrondse metrolijnen, tunnels, waterkeringen en pompinstallaties aanleggen.

De dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003 was nog maar een klein incident. Tegen dit voorproefje van groter onheil konden de verzekeringsmaatschappijen nog wel op. Er zijn echter voorbeelden genoeg van andere overheden die ook krampachtig vasthouden aan de ingeslagen koers en weigeren de uitgesleten paden op tijd te verlaten.

New Orleans en Venetië zijn geen kinderachtige voorbeelden van een enorme verspilling, kortzichtigheid en gebrek aan realiteitszin.

Nederland heeft wel vaker te lang gewacht met het trekken van de juiste conclusies en het op tijd nemen van de juiste maatregelen. Tegen het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, tegen de vergrijzing, de bankencrisis en de economische crisis werd ook te vooringenomen, te laat en te weinig opgetreden. Er werd afgewacht en soms zelfs op het verkeerde paard gewed.

Het is natuurlijk geen sinecure om te stoppen met bouwen in die delen van Nederland, die als eerste blijvend onder water zullen komen te staan. Economisch is het echter van levensbelang nu al plannen te maken voor de verhuizing van bijvoorbeeld Schiphol en bedrijven die voor Nederland onmisbaar zijn, tenzij we ons geld willen blijven investeren in een waterhuishouding die in ieder geval zelf het kind van de rekening is.

Er zijn scenario's denkbaar, waarbij een miljoen inwoners van Nederland op talloze laaggelegen plaatsen verrast wordt door het water. Tijdelijk en blijvend onderdak in hogere gebieden van Nederland en Duitsland ligt in dat geval voor de hand. Daar moeten dan wel plannen voor zijn, om over een fatsoenlijke infrastructuur nog maar te zwijgen.

Toen jaren geleden de Noord-Duitse laagvlakte door eindeloze hoeveelheden rivier- en regenwater blank stond, had dat grote consequenties. In Nederland, dat twee keer zo dichtbevolkt is, met naar verhouding vele malen meer water dan Duitsland, zijn de gevolgen helemaal niet te overzien.

Lang hebben de zee en de waterlinie ons in tijden van oorlog kunnen beschermen tegen onze vijanden. Nu is het wassende water geen buffer meer tegen historische vijanden, maar is het zelf onze grootste vijand geworden. Daartegen kunnen onze vroegere vijanden ons bijstaan. Het kan verkeren.

Het artikel is hier (voor abonnees) op volkskrant.nl ook te lezen.

Wereldbevolking