fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

woensdag, 25 augustus 2010 22:40

Wereldrevolutie op komst

Paul J. Gerbrands, historicus
 
De verzorgingsstaat, het paradijs op aarde. Met dank aan het liberale kapitalisme dat veel zegeningen heeft gebracht aan de rijke landen en zelfs populair werd bij links toen de negatieve kantjes er van af waren.
Het kapitalisme, aanvankelijk door communisten en socialisten fel bestreden, maar heimelijk begeerd, is nu wereldwijd wapen nummer één in de strijd tegen de armoede. Dat is nog niet genoeg, want al wat riekt naar overheidsbemoeienis wordt weggepoetst. Het stelsel zou toch garant staan voor ieders welvaart.
 
Kapitalisme
Het kapitalisme grijpt zijn kans, nu er geen noemenswaardige tegenstand meer is van socialisten en communisten. Europa en de Verenigde Staten leggen de rest van de wereld hun wil op. Zij willen voor alles hun eigen welvaart behouden, ook al betekent dit doorgaan met gelegaliseerd plunderen van de het kapitaal dat aarde heet. Zo legt Nederland beslag op een stuk grond dat vele malen groter is dan Nederland zelf. Dat heet de ecologische voetafdruk van Nederland. Zoiets doen alle rijke staten. Soms zijn er oorlogen voor nodig, tariefmuren of een legermacht om dit in stand te houden.
 
Bakens verzetten
Er zijn nu bijna zeven miljard mensen. Het is de vraag of voor hen allen een welvaart mogelijk is die voldoet aan westerse normen. Voorlopig schijnt alleen China zich af te vragen hoe het verder moet, als straks 1,3 miljard Chinezen volgens die westerse normen hun leven willen gaan inrichten met snelle auto’s en volle ijskasten. China anticipeert op de nieuwe situatie en kiest voor minder mensen die straks meer te verteren hebben. Het westen waaronder Nederland denkt nog steeds met een eenvoudige milieubelasting de problemen te kunnen oplossen. Het spaart de kool en de geit om de kiezer te vriend te houden. Alles moet hier nog steeds groter, beter, sneller, hoger en mooier. De groei van onze welvaart vergroot alleen maar de kloof met de armoede en de honger elders in de wereld. De vraag is of wij met het kapitalisme en de economische groei überhaupt nog een bijdrage kunnen leveren aan een rechtvaardige en leefbare wereld.
 
Staken om loonsverhoging
Bijna 17 miljoen Nederlanders vervuilen en consumeren op dit moment evenveel als 100 miljoen Chinezen nu doen. Vooralsnog steekt niemand zijn nek hier uit om de kiezer te vertellen, dat we niet alleen vanwege onze begroting collectief het bestedingspatroon in Nederland moeten verlagen en voor minder mensen moeten kiezen. Wie dat wel zou doen, pleegt immers politieke zelfmoord. Liever staken we, als een loonsverhoging achterblijft bij een prijsstijging. Wel pakken overheden drugsgebruik, geweld, burenruzies, werkloosheid  en criminaliteit aan, maar dat zijn slechts de gevolgen een toenemende strijd om steeds meer ruimte, rust, voedsel en welvaart.
 
Cosmetische praat
Wat weten de korte termijn politici zonder overall visie van politiek bedrijven? Ook hen is de crisis, en de oorlog in Irak overkomen. Zij zoeken hun oplossingen binnen de gebaande paden, maar het ontbreekt hen aan historisch besef. Hun oplossingen zijn daarom vaak schijnoplossingen die noodverbanden leggen en symptomen bestrijden. Dat leidt niet tot wezenlijke oplossingen voor het genezingsproces van het dichtgegroeide Nederland en een overbevolkte wereld. D’66 heeft zijn kroonjuwelen in de ijskast gezet en roept om meer onderwijs als deus ex machina voor alle problemen. Het CDA zet in op het gezin en de kinderbijslag. De PvdA kiest voor bestrijding van de werkloosheid. GroenLinks wil meer vluchtelingen toelaten. Allemaal leuke, weinig relevante, cosmetische praat die moet verhullen, dat ook de politieke partijen het niet weten.
 
Wereldrevolutie
Waar het om gaat, wordt buiten beeld gehouden. Overbevolking als probleem wordt ontkend. Bevolkingspolitiek, zélfs verbonden met het milieu, blijft een vies woord. Want bevolkingspolitiek doet immers altijd denken aan het Derde Rijk. De goed bedoelde krampachtigheid waarmee de Nederlandse politiek zegt het fascisme, de criminaliteit en het racisme te bestrijden, is in feite ook het paard achter de wagen. Het camoufleert evenzeer het gebrek aan visie en argumenten voor de onderliggende problemen.
Soms worden er wel eens oplossingen aangedragen tegen de constante groei: bijvoorbeeld voor verlaging van de welvaart, voor blijvende krimp, voor vermindering van het aantal mensen in een te vol land. De brenger van zo’n sombere boodschap is al gauw een onheilsprofeet en kan maar beter geen politieke partij beginnen. Daarmee is de discussie weer gesloten.
 
In dit scenario is het een kwestie van afwachten. Voorlopig leven de rijken in de ogen van de armen voor de lol. Wie de pech heeft het slachtoffer van de zoveelste overstroming te zijn, kan te vaak nog maar één kant uit. Dat is de rijken achterna, totdat ook straks hier het water velen tot de lippen staat of misschien wel tot aan de voordeur. Dan zijn de rapen gaar en hebben we alle ingrediënten voor een revolutie in huis. Voor wie het wil zien verschillen de armoede en het protest van vandaag op veel plaatsen in de wereld in niets van wat de proletariërs uit het Rusland van 1917 tot wanhoop dreef. De signalen zijn een voorbode van wat straks de tweede proletarische wereldrevolutie zou kunnen gaan heten, maar dan is het wel een echte wereldrevolutie.

Wereldbevolking