fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 20 december 2011 11:19

Wordt de aarde onbewoonbaar verklaard?

Jan van Weeren

Veertig jaar geleden verscheen Grenzen aan de groei. De schrijvers waarschuwden voor een doodlopend maatschappelijk stelsel dat gebaseerd is op economische groei die wordt aangewakkerd door consumptie. Toen al vonden mensen dat de rekening van overconsumptie niet mocht worden doorgeschoven naar hun kleinkinderen, maar nu, bijna een halve eeuw later, zijn die kleinkinderen groot en dreigt voor hen een planetaire roodstand: hun kredietlimiet is nagenoeg overschreden.

Straks kunnen ze niet meer pinnen, want er staat hoegenaamd geen tegoed meer op hun rekening. Het natuurlijk kapitaal van de aarde raakt uitgeput, de bodem van Gaia’s schatkist is in zicht, en met steeds meer pinnende wereldburgers is de limiet bereikt, namelijk de grens van wat de aarde kan leveren aan grondstoffen, voedsel en schoon water en wat zij kan absorberen aan vervuiling, waaronder CO2.

Nu ligt er het boek van Paul Gilding, The Great Disruption (De grote breuk) in de winkel. Ondanks een halve eeuw discussie over de grenzen die de aarde stelt aan verdere economische groei – door de eindigheid van haar natuurlijke hulpbronnen en haar gelimiteerde vermogen om water, bodem en atmosfeer te zuiveren – is er geen kentering ingetreden. Wie zou daarvoor moeten zorgen? "Regeringen die willen worden herkozen, moeten welvaart c.q. economische groei leveren en ieder besluit daaraan ondergeschikt maken. De verdragen van Kyoto en Kopenhagen spreken wat dat betreft boekdelen. Laat banken niet omvallen. Pomp geld in zwakke economieën, maar hou ze in hemelsnaam op gang. De gewone burger zegt: ’t Zal mijn tijd wel duren. Er komt vast wel een oplossing. Ze zijn zo knap". Intussen worden we geconfronteerd met toekomstige problemen (CO2-reductie, energieverzorging, waterhuishouding, voedselvoorziening) en tegelijkertijd met de gevolgen van wangedrag in het verleden (overbevolking, klimaatverandering, kredietcrisis, overbevissing, ontbossing). Zolang we niet goed weten wat we ermee aan moeten, zullen we die problemen bagatelliseren of zelfs proberen te ontkennen.

Door onze laksheid worden we binnenkort overrompeld door een nieuwe crisis, aldus Gilding. Eerst zullen onze economieën instorten, ondanks verwoede pogingen van de overheden om het tij door wanhopige stimuleringsmaatregelen te keren. Pas daarna zal de wereld inzien dat er iets anders moet gebeuren. Drastisch ingrijpen moet de rampspoed van klimaatverandering voorkomen. Niet het einde der tijden, maar wel dat van het consumentisme is in zicht. De ondertitel van het boek luidt dan ook: Waarom de klimaatcrisis ons van koopzucht geneest en een nieuwe wereld laat ontstaan.

De aarde is vol, de aarde is bijkans uitgewoond. We kunnen geen zeven en straks zeker geen negen miljard mensen laten meedraaien in een groei-economie. We kunnen zelfs lang niet iedereen een duurzaam bestaansminimum verschaffen. De bronnen raken uitgeput. Een verontrustend feit is dat de voedselproductie per hoofd van de wereldbevolking niet groeit. Bij een toenemende welvaart in een aantal landen en een explosief groeiende wereldbevolking moet dat elders op aarde tot structurele voedseltekorten leiden.

Gilding pleit voor een herinrichting van de samenleving, zonder materiële statusverschillen en een herverdeling van bezit en inkomen. Zijn boek is vlot geschreven, in spreekstijl, de boodschap wordt veelvuldig herhaald met gewiekste retorische trucjes en eindigt met de heilsboodschap van een dominee. Gilding is milieuactivist, had de jaren de leiding van Greenpeace International en was directeur van een bedrijfsadviesbureau voor duurzaam ondernemen. Het boek is Engelstalig en kost € 24,95

Wereldbevolking