fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

woensdag, 25 juli 2012 10:47

De bevolkingsvalstrik in Afrika

Jan van Weeren De Club van Tien Miljoen heeft inzage gekregen in een Engelstalig e-book van Abdul-Rahman uit Tunesië. In vertaling luidt de titel: De bevolkingsvalstrik in Afrika. In tweeënhalf honderd pagina’s met illustraties en grafieken beschrijft de auteur op indringende en overtuigende wijze de verwoestende
dinsdag, 17 april 2012 16:40

De stichting is echt conservatief

Marcel Portegies ‘Hoewel de wereldbevolking en de bevolking van Nederland tot een ontoelaatbare omvang dreigen uit te groeien, doet onze overheid niets om de bevolkingsgroei te stoppen.’ Deze en soortgelijke uitspraken zijn regelmatig te vinden in publicaties van
Jan van Weeren De Stichting ontving een brochure uit de Verenigde Staten waarin het voorstel wordt gedaan om het recht op kinderen in de grondwet te verankeren. In het verleden hebben de stichters van de Verenigde Staten een beperkt aantal bevoegdheden in de grondwet toegekend
vrijdag, 16 maart 2012 15:10

Lang leve de crisis

Paul Gerbrands De overgrote meerderheid van de Nederlanders is ervan overtuigd dat het met de welvaart bergafwaarts gaat. Dat blijkt uit het recente ‘jaarlijks nationaal vertrouwensonderzoek’ dat Blauw Research in opdracht van adviesbureau & Samhoud heeft gehouden.
vrijdag, 16 maart 2012 15:05

Basic Instincts

Arie Kamphorst, oud-docent aan de Universiteit Wageningen De Club van Tien Miljoen ijverde oorspronkelijk, zoals de naam al aangeeft, voor een reductie van de Nederlandse bevolking naar tien miljoen inwoners. Inmiddels blijkt uit de inhoud van de Nieuwsbrieven en de Website van de stichting dat ook steeds meer aandacht wordt besteed aan de omvang van de wereldbevolking.
Bestuurlijke voorzieningen Het opstellen van een plan door het kabinet voor de invoering van een nationaal bevolkingsbeleid, waarbij de gevolgen van de huidige bevolkingsdichtheid onder de aandacht van de inwoners van Nederland worden gebracht.
dinsdag, 10 januari 2012 12:44

Stijd tegen water is niet meer te winnen

Paul Gerbrands - Verschenen in de Volkskrant 10 januari 2012 HET WASSENDE WATER Het getuigt van realiteitsbesef om te erkennen dat Nederland de strijd tegen het water aan het verliezen is. Tijd om te verhuizen. Het getuigt van enige arrogantie te veronderstellen dat Nederland de strijd tegen het water kan volhouden.
dinsdag, 20 december 2011 11:20

Hoe verder zonder oorlog

Paul Gerbrands Oorlogen komen in Europa steeds minder voor. Ze waren lang een belangrijke oorzaak van de vernietiging van alles wat mooi en lelijk was. In de laatste twee wereldoorlogen kwamen miljoenen mensen om het leven. Er was schaarste aan voedsel, grondstoffen en gebruiksgoederen. Nu leven wij in vrede, we leven langer, krijgen nog steeds kinderen, maken gebruik van een groeiend arsenaal aan producten en verbruiksgoederen, meer dan onze voorouders ooit voor mogelijk konden houden.
dinsdag, 20 december 2011 11:19

Wordt de aarde onbewoonbaar verklaard?

Jan van Weeren Veertig jaar geleden verscheen Grenzen aan de groei. De schrijvers waarschuwden voor een doodlopend maatschappelijk stelsel dat gebaseerd is op economische groei die wordt aangewakkerd door consumptie. Toen al vonden mensen dat de rekening van overconsumptie niet mocht worden doorgeschoven naar hun kleinkinderen, maar nu, bijna een halve eeuw later, zijn die kleinkinderen groot en dreigt voor hen een planetaire roodstand: hun kredietlimiet is nagenoeg overschreden.
maandag, 19 december 2011 17:13

Red een kind of red de aarde

Wilbert van Eijck Een artikel in een krant in september 2011 met de kop “Wereldwijde kindersterfte daalt sterk” roept bij u misschien geen gemengde gevoelens op. Bij ons wel. Enerzijds kunnen we positief zijn over de huidige medische kennis, waardoor er minder kinderen sterven aan vermijdbare ziekten. Anderzijds zorgen deze ingrepen ervoor dat de wereldbevolking nog meer en nog sneller toeneemt. Door het optreden van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef zijn er in een decennium miljoenen kinderen in leven gebleven. Wie dragen nu bij aan de overbevolking: de genoemde organisaties of de kinderen?
Pagina 11 van 15

Wereldbevolking