fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

vrijdag, 05 maart 2010 12:45

Overbevolking is een keuze

Paul Gerbrands in Civis Mundi van april 2008   Geschiedenis De industriële revolutie heeft rond 1750 haar intrede in Engeland gedaan. Geleidelijk heeft die zich over de rest van de wereld verspreid. Vooral in Europa en de VS deed toen een nieuw tijdperk zijn intrede. Aanvankelijk ontstond er door de industriële uitbuiting van de massa veel armoede en een lagere levensverwachting.
vrijdag, 05 maart 2010 12:42

Kiezen of delen

Paul Gerbrands in ‘Over Bevolking’ van Bio-Wetenschappen en Maatschappij van 2008   Overbevolking is geen kwestie van louter teveel mensen, maar van een combinatie van het aantal mensen en het beroep dat zij op hun omgeving doen, hun welvaart. De aarde stevent af op tien miljard bewoners, terwijl nu al een groot deel van de mensen in armoede leeft.
vrijdag, 26 februari 2010

De wereldbevolkingscrisis

Weerwoord op een aantal veel gehoorde beweringen waarmee getracht wordt de ernst van de bevolkingscrisis te ontkennen.
donderdag, 25 februari 2010 14:28

Vergrijzing als onnodig spookbeeld

Veel bejaarden Wanneer een terugdringen of zelfs stabiliseren van de bevolking ter sprake komt, duikt steevast het spook van de ‘vergrijzing’ op. Er zouden in de toekomst te weinig mensen zijn om alle nodige werk te verrichten,
Pagina 15 van 15

Wereldbevolking