fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

Vorig jaar groeide de bevolking van Nederland met een stad zo groot als Leeuwarden. Dit voorjaar wordt de 17 miljoenste inwoner verwacht. De toestroom van migranten houdt aan. Het kabinet gaat na een eerste schatting van 98 duizend asielzoekers uit van 58 duizend in 2016. Volgens het nieuwe akkoord met Turkije mag voor elke vluchteling die Turkije terugneemt er een naar Europa.
woensdag, 09 december 2015 16:33

Bevolkingsreductie in de 21ste eeuw

Het staat buiten kijf dat de exponentiële groei van wereldbevolking vanaf de helft van de vorige eeuw heeft geleid tot overexploitatie van de aarde. Daaraan ligt uiteraard het consumptiegedrag van rijke landen ten grondslag.
zondag, 29 november 2015 16:39

Ongewenste zwangerschappen en CO2-uitstoot

In Parijs proberen landen afspraken te maken over een reductie van de uitstoot van CO2. De manier waarop ze hun gestelde doelen proberen te halen, behoort tot de eigen soevereiniteit.
De desastreuze gevolgen van overbevolking raken iedereen op aarde, zowel in arme als rijke landen. Wat die gevolgen voor een dichtbevolkt land als Nederland zijn en wat er volgens de Club van Tien Miljoen moet gebeuren, kunt in vijf korte filmfragmenten zien en horen:
zaterdag, 19 september 2015 15:56

Open brief aan premier Rutte

Excellentie,Het zou u sieren als u de Nederlandse bevolking en uw Europese partners tegemoet zou treden met een duidelijke standpunt over de huidige vluchtelingenstroom. U draait echter als het haantje op de kerktoren, afhankelijk van hoe de wind uit Europa waait.
maandag, 07 september 2015 15:39

Ecomodernisme

Ecomodernisten zijn milieuactivisten die in technologie geloven. Net als milieuactivisten zijn ze begaan met het lot van de aarde.
Wat is ook al weer de ecologische voetafdruk? De ecologische  voetafdruk  is een maat voor de hoeveelheid land en water die een groep mensen  nodig heeft om duurzaam te kunnen leven.
woensdag, 12 augustus 2015 09:18

Ouder- of kinderrechten?

De vraag of voortplanting een universeel mensenrecht is, werd onlangs weer opgeworpen toen bleek dat niet alle IVF-klinieken alleenstaande vrouwen wensen te bedienen.
donderdag, 30 juli 2015 15:53

Rampgebied Afrika

Thierry Baudet reikte in Le Figaro/de Volkskrant van 22/23 april 2015 vier oplossingen aan voor de ongebreidelde instroom van migranten via de Middellandse Zee:
dinsdag, 26 mei 2015 22:22

Bedreigde voedselzekerheid

Het aantal gebruikers van voedselbanken in Europa stijgt. Afgelopen jaar maakten in Engeland 900.000 mensen gebruik van deze voorziening, een stijging van 163% ten opzichte van het jaar daarvoor.
Pagina 3 van 15

Wereldbevolking