fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

zaterdag, 16 februari 2013 10:46

John Stuart Mill in 1848

John Stuart Mill schreef al in 1848 dat de economie met het oog op het milieu niet door kan blijven groeien. In zijn tijd werd de wereldbevolking nog gemeten in miljoenen, nu in miljarden. We leven niet meer in een lege wereld, maar in een volle. Toch houden we het al een tijdje uit. Maar kijk eens naar de zich opstapelende problemen! De exploderende schuldenlast: voor onze welvaart lenen we van de toekomst. De ecosystemen van de natuur gaan verloren (door ontbossing, verontreiniging overbevissing enz.) en er zijn tekorten aan water en olie. Het klimaat raakt ontregeld. (Bron: Maarten Keulemans,…
De huidige Japanse minister van Financiën met de opmerkelijke achternaam Aso windt er geen doekjes om. Meer dan andere landen zucht Japan onder de druk van de vergrijzing. Iedereen beseft dat een toename van jonge mensen (hetzij door geboorte, hetzij door immigratie) om ouderen te verzorgen het bejaardenprobleem op langere termijn alleen maar verergert. Minister Aso, tevens vicepremier, draait de probleemstelling om. Zijn vraag is niet hoe we al die ouderen tot in lengte van dagen in leven kunnen houden. Nee. Zijn vraag is waarom we al die ouderen verplichten om in leven te blijven, ook als ze hun leven…
zaterdag, 12 januari 2013 20:24

Profiteren van bevolkingsgroei

Herinnert u zich nog de Dexia bank? Deze kwam in 2011 in zwaar weer door de schuldencrisis en ging ten onder. Het onderdeel Belfius werd verkocht aan de Belgische Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en kwam daarmee volledig in handen van de Belgische staat. Nu komt Belfius met een nieuw beleggingsfonds (Dexia Equities L Global Demography) dat winst moet slaan uit de explosief groeiende wereldbevolking. Er wordt geïnvesteerd in bedrijven die voorzien in de volgende behoeften: In de groeiende vraag naar schaarse energie en grondstoffen In de vraag naar luxegoederen in landen als Brazilië, Rusland, India en China In behoeften die…
donderdag, 03 januari 2013 09:03

Het glas is half vol

Wachtend voor een spoorwegovergang zag ik het bordje ‘motor uit’ en viel het kwartje. Je kunt CO2-uitstoot beperken als je kiest voor minder brandstofverbruik. 100 km uur in plaats van 120 km levert een beperking van 15 tot 20% op. Daarbij vind ik het belangrijk dat mensen daar vrijwillig voor kunnen kiezen. Aldus de website www.ikwerkmeeaanminderco2.nl. Mensen die vrijwillig voor een maximumsnelheid van 100 kilometer kiezen, kunnen dit door een sticker op hun auto kenbaar maken. Reden voor een van onze begunstigers om zijn waardering uit te spreken voor dit initiatief. Wel merkt hij op dat het grootste deel van…
Waarom is de bevolkingsproblematiek nog steeds niet op de politieke agenda gezet? Waarom dromen politici alleen maar van voorspoed? Er zijn toch grenzen aan de economische groei en het aantal mensen dat op aarde kan leven? Met deze vragen richt een van onze begunstigers zich tot een politieke partij waarvan hij veel verwacht, een partij die zich ‘links’ noemt, maar in eerste instantie ‘groen’. Hij krijgt een keurig antwoord:
donderdag, 20 december 2012 12:56

Nederland in 2040 17,8 miljoen inwoners

In 2040 heeft Nederland naar verwachting 17,8 miljoen inwoners, 1,1 miljoen mensen meer dan aan het begin van dit jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de decennia na 2040 is er nog wel groei, maar blijft deze beperkt. In 2060 zullen er vermoedelijk 17,9 miljoen mensen in Nederland wonen. Nederland is een volmaakt voorbeeld van ‘demografische transitie’: een bevolkingsexplosie in de vorige eeuw (minder sterfte door betere gezondheidszorg en een hoog geboortecijfer) wordt gevolgd door een terugloop van het aantal geboortes. Het probleem is echter dat na zo’n ‘demografische transitie’ het inwonertal onverminderd hoog blijft. Het…
woensdag, 25 juli 2012 10:47

De bevolkingsvalstrik in Afrika

Jan van Weeren De Club van Tien Miljoen heeft inzage gekregen in een Engelstalig e-book van Abdul-Rahman uit Tunesië. In vertaling luidt de titel: De bevolkingsvalstrik in Afrika. In tweeënhalf honderd pagina’s met illustraties en grafieken beschrijft de auteur op indringende en overtuigende wijze de verwoestende
dinsdag, 17 april 2012 16:40

De stichting is echt conservatief

Marcel Portegies ‘Hoewel de wereldbevolking en de bevolking van Nederland tot een ontoelaatbare omvang dreigen uit te groeien, doet onze overheid niets om de bevolkingsgroei te stoppen.’ Deze en soortgelijke uitspraken zijn regelmatig te vinden in publicaties van
Jan van Weeren De Stichting ontving een brochure uit de Verenigde Staten waarin het voorstel wordt gedaan om het recht op kinderen in de grondwet te verankeren. In het verleden hebben de stichters van de Verenigde Staten een beperkt aantal bevoegdheden in de grondwet toegekend
vrijdag, 16 maart 2012 15:10

Lang leve de crisis

Paul Gerbrands De overgrote meerderheid van de Nederlanders is ervan overtuigd dat het met de welvaart bergafwaarts gaat. Dat blijkt uit het recente ‘jaarlijks nationaal vertrouwensonderzoek’ dat Blauw Research in opdracht van adviesbureau & Samhoud heeft gehouden.
Pagina 10 van 14

Wereldbevolking