fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Blog - De Club van Tien Miljoen

dinsdag, 23 april 2013 15:08

De wijze clown

Aan de laatste verkiezingen in Italië zouden twee clowns deelgenomen hebben: Silvio Berlusconi en Beppe Grillo. Toch zegt de laatste ook verstandige dingen: ‘Mario Monti wil de schuld laten voor wat het is en de groei stimuleren, maar het is de groei die ons hier heeft gebracht. De groei van de consumptie. Wij willen helemaal geen groei meer. We zijn de wereld met elkaar aan het opeten en we moeten daar nu mee stoppen.’ ‘Globalisering is een schizofreen systeem. We gooien sinaasappels uit Sicilië weg, omdat we sinaasappels kopen uit Tunesië en Spanje. Dat is niet rationeel.’ ‘Een liter benzine…
zaterdag, 06 april 2013 12:12

Armando over overbevolking

Wie kent de Nederlandse kunstenaar Armando (1929) niet, al was het alleen maar van het tv-programma Herenleed? In een interview in Volkskrant magazine wordt hem de volgende vraag voorgelegd: ‘U zegt dat u liever niet in Nederland bent. Waarom niet?’ Antwoord: ‘Ik kan me herinneren dat ik op de lagere school leerde dat er 8 miljoen mensen in Nederland woonden. Nu zijn het er meer dan 17 miljoen. Het is overbevolkt.’ Armando heeft de uiterste consequentie getrokken. Hij heeft geen kinderen.
zaterdag, 06 april 2013 12:00

Damherten, mensen en de paus

In de Waterleidingduinen sterven de damherten bij bosjes. Volgens Vereniging Het Edelhert is de populatie te groot en is er te weinig voedsel. Jan Paulides van de Vereniging maakt zich grote zorgen over de toekomst. ‘Misschien is de ellende die er nu is een tijdelijk probleem en vinden de damherten weer voedsel. Maar dan? De tweeduizend damherten van nu zijn er straks vierduizend en dan zesduizend of achtduizend.’ Gynaecoloog Douwe Verkuyl trekt een parallel met de mensheid. ‘Wat er met de damherten in de Waterleidingduinen gebeurt, overkomt zonder anticonceptie ook mensen.’ Hij hoopt dat de nieuwe paus dat begrijpt. Ook…
zaterdag, 09 maart 2013 08:40

Booming economie: tel uit je winst

De luchtkwaliteit in Peking  en Shanghai behoor tot de slechtste ter wereld. In 80% van de Chinese steden voldoet deze niet aan de minimumnorm. Er worden weliswaar maatregelen genomen om de kwaliteit van de lucht te verbeteren door het verplaatsen of sluiten van oude fabrieken, maar Peking telt inmiddels vijf miljoen auto’s, vier miljoen meer dan vijftien jaar geleden. Er wordt veel gesloopt en nieuw gebouwd, wat veel stof veroorzaakt. En dan het grootste probleem: de bevolking is in die periode verdubbeld tot twintig miljoen. Hoe zou China er aan toe zijn geweest zonder één-kind-politiek?
zaterdag, 16 februari 2013 10:46

John Stuart Mill in 1848

John Stuart Mill schreef al in 1848 dat de economie met het oog op het milieu niet door kan blijven groeien. In zijn tijd werd de wereldbevolking nog gemeten in miljoenen, nu in miljarden. We leven niet meer in een lege wereld, maar in een volle. Toch houden we het al een tijdje uit. Maar kijk eens naar de zich opstapelende problemen! De exploderende schuldenlast: voor onze welvaart lenen we van de toekomst. De ecosystemen van de natuur gaan verloren (door ontbossing, verontreiniging overbevissing enz.) en er zijn tekorten aan water en olie. Het klimaat raakt ontregeld. (Bron: Maarten Keulemans,…
De huidige Japanse minister van Financiën met de opmerkelijke achternaam Aso windt er geen doekjes om. Meer dan andere landen zucht Japan onder de druk van de vergrijzing. Iedereen beseft dat een toename van jonge mensen (hetzij door geboorte, hetzij door immigratie) om ouderen te verzorgen het bejaardenprobleem op langere termijn alleen maar verergert. Minister Aso, tevens vicepremier, draait de probleemstelling om. Zijn vraag is niet hoe we al die ouderen tot in lengte van dagen in leven kunnen houden. Nee. Zijn vraag is waarom we al die ouderen verplichten om in leven te blijven, ook als ze hun leven…
zaterdag, 12 januari 2013 20:24

Profiteren van bevolkingsgroei

Herinnert u zich nog de Dexia bank? Deze kwam in 2011 in zwaar weer door de schuldencrisis en ging ten onder. Het onderdeel Belfius werd verkocht aan de Belgische Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en kwam daarmee volledig in handen van de Belgische staat. Nu komt Belfius met een nieuw beleggingsfonds (Dexia Equities L Global Demography) dat winst moet slaan uit de explosief groeiende wereldbevolking. Er wordt geïnvesteerd in bedrijven die voorzien in de volgende behoeften: In de groeiende vraag naar schaarse energie en grondstoffen In de vraag naar luxegoederen in landen als Brazilië, Rusland, India en China In behoeften die…
donderdag, 03 januari 2013 09:03

Het glas is half vol

Wachtend voor een spoorwegovergang zag ik het bordje ‘motor uit’ en viel het kwartje. Je kunt CO2-uitstoot beperken als je kiest voor minder brandstofverbruik. 100 km uur in plaats van 120 km levert een beperking van 15 tot 20% op. Daarbij vind ik het belangrijk dat mensen daar vrijwillig voor kunnen kiezen. Aldus de website www.ikwerkmeeaanminderco2.nl. Mensen die vrijwillig voor een maximumsnelheid van 100 kilometer kiezen, kunnen dit door een sticker op hun auto kenbaar maken. Reden voor een van onze begunstigers om zijn waardering uit te spreken voor dit initiatief. Wel merkt hij op dat het grootste deel van…
Waarom is de bevolkingsproblematiek nog steeds niet op de politieke agenda gezet? Waarom dromen politici alleen maar van voorspoed? Er zijn toch grenzen aan de economische groei en het aantal mensen dat op aarde kan leven? Met deze vragen richt een van onze begunstigers zich tot een politieke partij waarvan hij veel verwacht, een partij die zich ‘links’ noemt, maar in eerste instantie ‘groen’. Hij krijgt een keurig antwoord:
donderdag, 20 december 2012 12:56

Nederland in 2040 17,8 miljoen inwoners

In 2040 heeft Nederland naar verwachting 17,8 miljoen inwoners, 1,1 miljoen mensen meer dan aan het begin van dit jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de decennia na 2040 is er nog wel groei, maar blijft deze beperkt. In 2060 zullen er vermoedelijk 17,9 miljoen mensen in Nederland wonen. Nederland is een volmaakt voorbeeld van ‘demografische transitie’: een bevolkingsexplosie in de vorige eeuw (minder sterfte door betere gezondheidszorg en een hoog geboortecijfer) wordt gevolgd door een terugloop van het aantal geboortes. Het probleem is echter dat na zo’n ‘demografische transitie’ het inwonertal onverminderd hoog blijft. Het…
Pagina 10 van 15

Wereldbevolking