fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Jos Riechelmann

woensdag, 23 april 2014 00:00

Machetes

Op 6 april was het precies twintig jaar geleden dat in Rwanda de burgeroorlog uitbrak. Hutu’s begonnen met kapmessen Tutsi’s af te slachten. Naar schatting kwamen 1 miljoen mensen daarbij om.

woensdag, 23 april 2014 00:00

Ongelijkheid

Ze lijden zelf het meest onder hun bevolkingsdruk. Ze leven onder de armoedegrens. Wat ze verdienen, gaat geheel op aan voedsel. Door het drinken van vervuild water en chronische ondervoeding worden ze ziek. Ze vechten bloedige conflicten uit om de schaarse middelen van bestaan of slaan met honderdduizenden op de vlucht.

woensdag, 23 april 2014 00:00

Verstedelijking bedreigt de mensheid

Verstedelijking is een vluchtweg voor overbevolking. Als het platteland geen bestaan meer kan bieden door een teveel aan mensen, trekken deze naar de stad. In 2050 zal meer dan 60 % van de wereldbevolking in steden leven, dat zijn meer dan 6 miljard mensen.

maandag, 19 mei 2014 00:00

Bevolkingskrimp en duurzaamheid

De bevolking van Japan veroudert snel. Een kwart is boven de 65. De gemiddelde Japanner wordt 84 jaar. De vele oudjes – die dus lang deel uitmaken van de populatie – kunnen niet verhinderen dat de bevolking slinkt. In 2013 liep het aantal Japanners met een kwart miljoen terug. Een geboortecijfer van 1,4 kind per vrouw is te laag om de bevolking op peil te houden.

dinsdag, 20 mei 2014 00:00

Sprinkhanenplaag

Wubbo Ockels heeft groot gelijk als hij zegt dat we de aarde kaalvreten en verpesten. Dat moet veranderen, als de mensheid op termijn wil overleven. De grootste veelvraten en vervuilers zitten in het rijke westen en oosten. Hun aantal groeit gestaag, van 1 miljard naar 2 à 3 miljard binnen enkele tientallen jaren. Maar wie houdt hen tegen? Mensen in de rijke landen hebben bergen boter op hun hoofd.

maandag, 02 juni 2014 00:00

Doodgebloed of afgeleefd en uitgemergeld

Hoewel een nieuwe wet in Ethiopië abortus toestaat, voeren veel katholieke ziekenhuizen deze onder geen enkel beding uit. Andere vormen van anticonceptie dan periodieke onthouding zijn evenmin toegestaan. Dus worden veel abortussen thuis uitgevoerd, gewoon met een stok. De vrouw die na zo’n ingreep half doodgebloed in een ziekenhuis wordt afgeleverd, heeft geluk.

donderdag, 12 juni 2014 00:00

Landjepik

Het heet economische ontwikkeling maar is in feite onteigening. Landjepik in Brazilië voor de sojateelt of voor het verbouwen van gewassen voor biobrandstof.

Aan de lijst van verdreven boeren kunnen we een half miljoen Cambodjanen toevoegen die sinds het begin van deze eeuw onder dwang hun akkers hebben moeten verlaten. Kijk maar eens hier. Zelfvoorzienende boeren moeten het veld ruimen voor suikerplantages. Daarmee valt geld te verdienen, dank zij de Westerse gulzigheid. De export van Cambodjaanse suiker naar de Europese Unie verviervoudigde tussen 2012 en 2013 naar een waarde van 38 miljoen euro.
Wie gebruiken al die suiker? Welnu: Coca Cola, Pepsi, Nestlé (Nuts, Kit Kat), Associated British Food (Patak’s, Twinings) en General Mills (Häagen-Dasz, Bugles), om een paar bedrijven te noemen.

donderdag, 26 juni 2014 00:00

Popper

De vermaarde 20e-eeuwse filosoof Karl Popper heeft over veel onderwerpen zijn licht laten schijnen. In zijn laatste boek formuleert hij voor de wereld een politiek programma dat uit slechts zes punten bestaat.

vrijdag, 11 juli 2014 00:00

Voor het verkeerde karretje gespannen

De Engelsman David Johnson reist rond in Zuid-Afrika en schrijft over de schadelijke gevolgen van overbevolking op planten, dieren en mensen. Zie http://www.toomuchtoomany.co.za en https://www.facebook.com/Toomuchtoomany . Op 11 juli mag hij ter gelegenheid van Wereldbevolkingsdag een persbericht schrijven voor de Zuid-Afrikaanse natuurbeschermingsorganisatie Endangered Wildlife Trust (EWT).

De eerste Wereldbevolkingsdag vond plaats in 1987. Toen telde de wereld nog vijf miljard zielen; nu zijn het er meer dan zeven miljard. De grootste bevolkingsgroei vindt plaats in de armste landen. De verwachting is dat het aantal mensen in Afrika deze eeuw zal stijgen van 1 miljard naar 3,6 miljard. ‘De minst ontwikkelde landen, die het al moeilijk genoeg hebben om hun inwoners uit het armoedemoeras te trekken, hebben ook nog eens het meest te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Groeiende bevolkingsaantallen maken de problemen alleen maar groter,’ schrijft David. ‘In ontwikkelingslanden kunnen ruim 220 miljoen vrouwen niet aan anticonceptiva komen. Wetenschappers schatten dat de door hen gewenste gezinsplanning kan leiden tot een ongeveer evenredige reductie in CO2-uitstoot en tot stopzetting van de kaalslag van het tropisch regenwoud.’
Helaas, David, dit is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Natuurlijk, arme landen lijden het meest onder de gevolgen van klimaatverandering. Maar wie zijn daaraan debet? Wij in Europa pompen de man per jaar  11 ton CO2 in de atmosfeer. En dat regenwoud wordt gekapt voor onze soja, suiker en palmolie. We wenen krokodillentranen over die arme mensen in Afrika, maar buiten wel hun afhankelijkheid van voedselimport uit in ruil voor goedkope grondstoffen en arbeidskrachten.
‘Op Wereldbevolkingsdag onderstreept de EWT de relatie tussen bevolkingsgroei en milieuschade en roept op tot bevordering  van onderwijs, gezondheidszorg en vrouwenrechten en tot het creëren van duurzame levensvormen en ecosystemen.’
Natuurlijk moet dat, David, maar de probleemveroorzakers wonen niet in Afrika.

Ruim een jaar geleden verscheen Dan Browns roman ‘Inferno’ waarin de maniakale geleerde Bertrand Zobrist een eind wil maken aan de bevolkingsgroei op aarde door het verspreiden van een virus dat onvruchtbaar maakt. Een soortgelijke figuur treedt op in de nieuwe thriller ‘Patriarchs Run’

Pagina 19 van 21

Wereldbevolking