fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Jos Riechelmann

maandag, 07 januari 2019 15:46

Nieuwsbrief januari 2019

ISSN: 1566-8606

Jaargang 25, nummer 1, 2019

Wat brengt ons 2019?

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na de ‘derde dinsdag in september’ stelden zowel VVD als CDA de vraag hoeveel mensen Nederland aankan. De regering kondigde een onderzoek aan en er ontstond direct een mediahype. Tot onze grote vreugde stond bevolkingspolitiek op de politieke agenda.

dinsdag, 13 november 2018 18:40

Geen kwestie van ethiek

Paul Gerbrands, historicus

De mens kan alles beheersen maar niet zichzelf

Nauwelijks een paar duizend jaar geleden leefden volken in stammen. Indianen in Amerika en Germanen in Europa leefden soms met ongeveer 90 mensen op een gebied van 200 km2. Er was sprake van een economische afhankelijkheid van de omgeving.

donderdag, 08 november 2018 16:32

Voor onze kinderen en kleinkinderen

Paul Gerbrands, historicus

De mensheid heeft de neiging zich in getalsterkte onbeperkt uit te breiden. Daarbij wordt er niet op gelet of er wel voldoende levensmiddelen beschikbaar zijn. Er wordt ook niet gekeken naar de vraag wat te doen, voor het geval de mensheid plotseling in grote hongersnood zou komen te verkeren.

donderdag, 08 november 2018 16:12

Ervaringen met de volte

Prof. dr. Jan Pen, econoom

(In ‘ Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’ Uitg.Damon,2006)

In mijn jeugd wist ik van geen overbevolking. Want ik ben geboren in De Lemmer en dat was in 1921 een stil vissersplaatsje aan de Zuiderzee. Er waren een paar auto’s in het dorp (een was van de dokter) en er ging en bus naar Sneek en naar Heerenveen.

dinsdag, 06 november 2018 17:32

Een nieuwe kruistocht

(In ‘ Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’ Uitg.Damon,2006)

Paul Gerbrands, historicus

Christenen en moslims zijn twee grote groepen gelovigen in de wereld. Hun enorme ledenaantal is onder andere verklaarbaar vanuit hun wederzijdse antipathie. Vanwege regelmatig terugkerende conflicten proberen beide instituties nog steeds hun aantal aanhangers te verhogen. 

S.W. Couwenberg, rechtsgeleerde
 
Het idee dat Nederland vol is gaat al terug tot de jaren vijftig toen onze regering met de socialist W. Drees als premier besloot met het oog op dat gevaar een actief emigratiebeleid te voeren,hoewel het aantal inwoners toen veel geringer was dan nu, te weten tien miljoen.
zaterdag, 20 oktober 2018 17:23

De vergrijzing is geen probleem

Een studie over het jaar 1997
 
1. Inleiding
Het hoge consumptiepeil per hoofd van de bevolking in ons rijke deel van de wereld heeft grote en wereldwijde consequenties.
zaterdag, 20 oktober 2018 17:16

Moeder natuur neemt wraak

Ooit meende Sisyphos op gelijke hoogte met de goden te kunnen staan. Hoe de god Zeus hem afstrafte, is alom bekend. Nu gedraagt zo’n beetje de halve mensheid zich als een god. Trump voorop.

donderdag, 20 september 2018 22:46

Overbevolking - Bevolkingsgroei - Immigratie

Paul Gerbrands

Om tot een verlaging van het inwonersaantal in Nederland te komen, stelt de Stichting concrete aanbevelingen voor. De Stichting heeft zich laten inspireren door de voorstellen uit het in 1977 verschenen rapport van de Staatscommissie onder leiding van oud-staatssecretaris prof. dr. P. Muntendam.

Pagina 3 van 21

Wereldbevolking