fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

donderdag, 01 december 2005 15:59

Nieuwsbrief december 2005

Jaargang 11, nummer 2, december 2005

AUTOSTICKERS
De stichting CVTM heeft doorzichtige reclamestickers laten maken met de rode eenvoudige tekst: www.overbevolking.nl De sticker is ongeveer 70 cm groot en kan op de binnenzijde van de achterruit van een personenauto worden geplakt. Een beetje vocht is voldoende om de sticker te laten kleven. De sticker hoeft niet op maat geknipt te worden. Enige handigheid is nauwelijks vereist. Wie met deze reclameboodschap wil rijden, kan deze sticker gratis bestellen bij de stichting. De sticker kan ook in de woning voor het raam geplaatst worden. Bij ruime belangstelling zijn desgewenst ook andere kleuren en zelfklevende materialen te bestellen bij de stichting.

PAASEILAND
Paaseiland is een schoolvoorbeeld van een gebied waar zich een ecologische ramp heeft voltrokken. Het is ongeveer even groot als Texel. Er had zich ooit een bloeiende cultuur ontwikkeld binnen een goed georganiseerde samenleving. Bekend uit deze cultuur zijn de indrukwekkende, massieve stenen beelden langs de kust. Om onbekende reden groeide de bevolking rond 1600 door naar ongeveer 9.000 mensen. De aanslag op de vegetatie moet enorm zijn geweest, want de landbouwgrond raakte uitgeput, zo blijkt uit onderzoek. De eens zo weelderige palmbossen werden vervolgens uit wanhoop vernietigd om nieuwe landbouwgrond te krijgen. Het resultaat was een volledige ontbossing van het eiland, uitputting van de nieuw verkregen bouwgrond en een definitieve ineenstorting van het kleine ecosysteem.

Men vermoedt dat er tijdens het afbrokkelen van deze ontwikkelde samenleving een burgeroorlog is uitgebroken vanwege het gebrek aan voedsel en andere elementaire levensbehoeften. Naar alle waarschijnlijkheid vond er kannibalisme plaats. Verondersteld wordt verder dat de eilandbewoners zelf uit woede tegen hun goden alle Moai-beelden langs de kust omver hebben geworpen. Er zijn geen geschreven bronnen van vóór de ontdekking door James Cook, omdat de eilandbewoners schriftloos waren (De beelden, die nu langs de kust staan, zijn het resultaat van archeologische inspanningen).

Ook wordt aangenomen dat mensenroof een rol heeft gespeeld in het teruglopen van het bewonersaantal. Ten tijde van kapitein Cooks reis naar het eiland in 1774 waren er nog ongeveer 600 bewoners. Zij hadden een minimale levensstandaard, want de milieuschade op Paaseiland kon niet meer hersteld worden. De bevolking had de capaciteit van het milieu zwaar overvraagd. De bevolking telde 150 jaar later nog slechts 150 zielen. Dat was kennelijk het niveau waarop de natuur zich weer enigszins kon herstellen.

Voor wie het wil zien zijn er in de huidige Nederlandse samenleving ook signalen die wijzen op een overvraging van het milieu. Er is een groeiend tekort aan grondstoffen en drinkwater. Veel problemen kunnen we nog een tijdje oplossen door de invoer van grondstoffen. Planten- en dierensoorten sterven uit. Dankzij marginale ingrepen komt er wat kleinschalig natuurgebied bij tussen de snelwegen ingeklemd, maar ook daar is de lucht vies. En er is vooral gebrek aan ruimte, onder andere aan woonruimte. Dat alles weten we goed te camoufleren via symptoombestrijding. Intussen verbruikt de mens hier als dominante diersoort de grondstoffen in zijn ecosysteem. En wel zo snel dat er ook hier geen tijd meer is voor volledig herstel of gedeeltelijke aanvulling. Ongeveer 80% van wat de laatste honderd miljoen jaar is opgebouwd, zoals olie, gas en kolen, is in de laatste twee honderd jaar opgemaakt. De vraag is of wij bereid zijn een les te trekken uit de geschiedenis van Paaseiland.

BEGRAAFPLAATSEN
Er is een aspect waar we ons zorgen over maken voor de toekomst. De graven op mohammedaanse en joodse begraafplaatsen mogen ten eewigen dage niet geruimd worden. In Den Haag en Amsterdam zijn hun begraafplaatsen vol. Er wordt nu uitgeweken naar elders. Hoe moet dat straks met al die miljoenen doden die hier voor eeuwig begraven moeten worden? Steeds meer christelijke en niet gelovige Nederlanders sparen hun grond door crematie te verkiezen boven een begrafenis, terwijl zowel bij andere groepen als joden en islamieten hier geen mogelijkheid tot inschikken bestaat.

RECHTZINNIGEN (1)
Wie durft er na de tsunami te publiceren, dat deze ramp honderd jaar eerder zeker maar een fractie van het huidige grote aantal mensen zou hebben opgeëist en dus ook veel minder hulp? In de getroffen gebieden is geen echte belangstelling voor beperking van de bevolking. Want het probleem is dat rechtzinnige voorgangers de mensen inprenten, dat een geslachtsdaad alleen maar toelaatbaar is met het oog op de voortplanting. Deze voorgangers willen helemaal niets weten van enige verantwoordelijk ouderschap met het oog op het welzijn van alle mensen. Auteur bekend bij redactie

RECHTZINNIGEN (2)
Bij de Mormonen van Utah is kinderrijkdom een morele plicht. Want er zijn volgens deze rechtzinnigen oneindig veel zielen in de hemel die verlangend uitzien naar aardse lichamen om daarmee verenigd te worden. In feite gaat het hier om meer invloed en meer geld. Religieuze fanatici zien het pleidooi voor kinderbeperking soms als een truc van ‘ongelovigen’ om de groei van het aantal rechtgelovigen te stoppen. Bevolkingspolitiek vindt vooral geen gehoor in die streken, waar religie deel uitmaakt van de etnische identiteit van een hele bevolkingsgroep. Hoe meer zielen, hoe meer macht. Konden deze mensen maar, vrij van ideologische vooroordelen en eigen belang, inzien wat ze de wereld, de natuur en zichzelf aandoen met hun grote aantallen. R.M.J.M. Regout

ACCEPTGIRO
In 2005 heeft u als donateur weer twee nieuwsbrieven van ons ontvangen. Daarnaast ontving u nog een boek met de titel ‘Gebrek aan schaarste’. Ook heeft u dit jaar een mooie brochure van ons ontvangen met de titel ‘Een beeld van overbevolking’. Wij willen graag doorgaan met het wijzen op het probleem van de overbevolking in de wereld en in Nederland. Als u ons daarbij wilt helpen met uw donatie, dan zijn wij als stichting u daar dankbaar voor.

WERKGROEP ECONOMISCHE KRIMP EN BEVOLKINGSGROEI
Economische groei is het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda. Sinds eind 1999 stagneert de economie, hoewel er kleine tussentijdse oplevingen waren. Elke regering weet dat ze hoofd is van de BV Nederland en die firma moet winstcijfers laten zien, anders gaan de 'aandeelhouders' morren. Er zijn stemmen die elk jaar weer roepen dat de economische groei 'volgend jaar' zal terugkomen. Anderen vrezen juist een langdurige stagnatie zoals die zich in Japan begin jaren '80 voordeed.
Enkele themapunten van de werkgroep:

 • Het verband tussen meer mensen en meer macht.
 • De betekenis van techniek voor de mens en zijn plaats in de samenleving.
 • Frictieverschijnselen bij een hoge bevolkingsdichtheid.
 • Psychische belasting bij een hoge bevolkingsdichtheid.
 • Toename van economische instabiliteit.
 • Vernietigende kracht van samenwerkende factoren.
 • Toenemende concurrentie bij mondialisering.
 • Rentabiliteit van technieken bij hoge bevolkingsdichtheid.
 • Economische groei versus economische waarde.
 • Denemarken en Nederland: een vergelijkbare situatie, maar verschillende beleidskeuzes.
 • Nederlandse landbouw en export.

Het is de bedoeling de werkgroep in februari 2006 te starten en eind 2006 te stoppen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Fred Schra via xxx-xxxxxxx of xxxxxxxxxxxxxx. De vergaderingen worden maandelijks gehouden in Utrecht en voorgezeten door Paul Gerbrands. De werkgroep zal ongeveer uit 12 leden bestaan en wordt zoveel mogelijk samengesteld vanuit verschillende disciplines en op basis van te verwachte bijdragen van de kandidaten.

Wereldbevolking