fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

zaterdag, 01 maart 2003 15:34

Nieuwsbrief maart 2003

Jaargang 9,  nummer 2,  maart  2003

UITNODIGING AAN SCHRIJVERS VOOR TEKST VAN NIEUWSBRIEF
De stichting heeft de laatste acht jaar brochures gemaakt over thema’s als immigratie, de multiculturele samenleving, krimpen en groeien, ecologie en vergrijzing. Hiermee kon belangstelling voor de problematiek van de overbevolking in de wereld en in Nederland worden gewekt. Al deze brochures staan inmiddels op internet. Zeer veel brochures zijn vertaald in het Frans, Duits en Engels en zijn op drie aparte buitenlandse afdelingen van onze website te zien. Het bestuur wil het aantal grote brochures voorlopig niet verder uitbreiden, maar het accent gaan leggen op kleinere onderwerpen in kleinere folders en nieuwsbrieven.

Wij denken dat er onder onze donateurs veel kennis en kundigheid aanwezig zijn. Wij willen daarom in contact komen met hen die bereid en in staat zijn hun deskundigheid vanuit hun eigen vakgebied aan te wenden voor het schrijven van tekst die gaat over of raakt aan het onderwerp overbevolking. Wij denken aan psychologen, geestelijken van protestantse, katholieke of islamitische huize, aan antropocentrisch denkende mensen, ecologen, producenten, wetenschappers uit alle mogelijke richtingen, aan wijsgeren en economen. Wij denken ook aan bedrijfsleiders, investeerders en geldschieters.

Het zou een goede zaak zijn, als telkens twee of drie mensen samen vanuit hun gemeenschappelijke achtergrond of juist vanuit verschillende disciplines één artikel zouden willen schrijven dat de moeite van het lezen waard is. Natuurlijk zijn er ook mensen die graag alléén een publicatie voorbereiden. Dat is ook mogelijk. Indien u zich bij ons aanmeldt, bekijken wij als bestuur of het zin heeft op zaterdagmiddag 17 mei om 14.00 uur in Utrecht een bijeenkomst te organiseren om de belangstellenden met elkaar in contact te brengen, zodat wij en u afspraken zouden kunnen maken. Een en ander is uiteraard afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt! Als zich weinig gegadigden zouden melden, proberen wij met u telefonisch of schriftelijk een afspraak te maken. Wij hopen dat vele deskundige lieden zich bij ons aanmelden. Dat kan per fax, per email of per post.

SPRAAKVERWARRING
Er ontstaat steeds meer spraakverwarring over wat nu precies duurzaamheid is. Iets wat lang mee gaat valt onder duurzaamheid. Bijvoorbeeld windmolens kunnen zeer duurzaam zijn, omdat zij lang meegaan en zonder verbruik van grondstoffen voorzien in een blijvende behoefte. Vaak wordt gesuggereerd dat een milieuprobleem een duurzaamheidsprobleem is. Maar een milieuprobleem hoeft op zich niet veel met duurzaamheid te maken te hebben. Men wil bijvoorbeeld graag doen voorkomen dat het blijvend en afdoend bestrijden van lawaai op schiphol een duurzaamheidsprobleem oplost. Het oplossen van bijvoorbeeld geluidshinder op schiphol betekent slechts het verminderen van de lawaaiproblematiek. Dat heeft niets van doen met duurzaamheid.

TERRORISME EN HONGER
Internationaal terrorisme wordt meestal alleen bestreden vanuit de angst dat het anders goed fout gaat in de wereld. Maar bij zaken als armoede en honger bestaat die angst niet. Dus worden armoede en angst nauwelijks bestreden. Pas als de angst dat het met de voedselvoorziening definitief fout gaat even groot is als de angst voor terrorisme, dan pas wordt dat probleem internationaal definitief aangepakt. Waarschijnlijk zal het zo ook wel gaan met de overbevolking. Pas als de mensen hun waardigheid als mens helemaal dreigen te verliezen en de uitsterving van de menselijke soort, nota bene door eigen schuld, voor de deur staat, pas dan komt de overbevolking op de politieke agenda en kan er eindelijk een bevolkingspolitiek worden gevoerd.

BOEK OVER OVERBEVOLKING

De voorzitter van de stichting, Paul Gerbrands, heeft een boek geschreven over de problematiek van de overbevolking. Het is deels een werk van eigen hand, deels een bundeling en bewerking van de door de stichting eerder uitgegeven brochures en nieuwsbrieven. Het boek met de titel ‘Mijn land van veel en vol’ is bij uitgeverij DAMON BV in Budel uitgegeven. Het boek is vanaf begin april te koop in de boekhandel voor € 15,90. ISBN 90.5573 413 6.MENSEN ZIJN MATERIALISTISCH

Mensen zijn wezens met oneindige aspiraties, zeer creatief, herscheppend, verordenend, haastig, zelfs snel, de maat van alle dingen, instrumentalistisch, zoekend naar de waarheid en op weg naar het geluk dat wordt uitgedrukt in bezit: wij zijn dus materialistisch.

GODSDIENSTEN EN OVERBEVOLKING
De paus van Rome heeft in november 2002 een historisch bezoek gebracht aan het Italiaanse parlement. Wellicht in een poging iets te herstellen van de historische invloed van de pausen uit de middeleeuwen heeft de bisschop van Rome die politici een hart onder de riem gestoken die pleiten voor een Europa van christenen met een christelijke grondwet. De paus hield een pleidooi voor het maken van méér kinderen en sprak van een crisis die heerst rond het geboortencijfer in Italië. Het doet verdacht veel denken aan de eeuwenoude oproep: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u’, waarbij het aantal katholieken kennelijk de belangrijkste machtsfactor moet zijn en niet de kwaliteit van het leven.

In feite laten de katholieken in Europa zich niet veel meer gelegen liggen aan pauselijke uitspraken als deze. Sterker nog, zo bericht de Canadese Toronto Star, de katholieken in de hele eerste wereld, gemakshalve de kapitalistische wereld, negeren de paus waar hij zich uitspreekt over zaken als de pil, onthouding, geboortenplanning en aanverwante zaken. Er is geen enkele invloed van de katholieke kerk meer te vinden op het aantal kinderen van vrouwen in uitgesproken katholieke Europese landen. Het geboortencijfer is daar zelfs even laag als in uitgesproken niet katholieke Europese landen. Op een aansporing van de paus om meer kinderen te maken zit niemand te wachten. Er zijn nog regeringen die om economische redenen de kinderbijslag verhogen om hetzelfde effect te krijgen als de paus ook nastreeft. Maar de meeste ‘katholieke’ landen komen niet meer uit boven het vervangingspercentage van 2,1 kind per vrouw. Hieronder een kort overzicht van de eerste wereld.

LAND
KIND PER VROUW
KATHOLIEKEN PER LAND
Australië
1,3
26%
België
1,6
79%
Canada
1,4
46%
Denemarken
1,2
 2%
Frankrijk
1,9
80%
Ierland
1,9
76%
Italië
1,3
97%
Litouwen
1,3
74%
Nieuw-Zeeland
1,4
15%
Oostenrijk
1,3
73%
Polen
1,4
95%
Slovenië
1,3
82%
Spanje
1,2
94%
Tsjechië
1,1
41%
Ver. Staten
1,4
28%

Bron: Catholic-Hierarchy.Org en Toronto Star, 14 nov. 2002


Hieronder een tabel met gegevens over het geboortencijfer van enkele landen in Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Azië. Ook in deze landen blijkt het hoge percentage katholieken nauwelijks van invloed te zijn op het geboortencijfer. Deze tabel laat in ieder geval duidelijk zien dat het geboortencijfer in landen met een laag percentage katholieken juist hoger is. Kennelijk heeft de paus een averechtse uitwerking als promotor van geboorten. Natuurlijk spelen andere zaken ook mee.

Als een en ander mede een gevolg zou zijn van de scheiding van kerk en staat waardoor de burger minder gewezen wordt op zijn plicht tot voortplanting, dan is het de grootste taak van de wereldleiders die scheiding van kerk en staat overal ter wereld de hoogste prioriteit te geven.

LAND
KIND PER VROUW
KATHOLIEKEN PER LAND
Afghanistan
6,0
 0%
Benin
6,3
23%
Bolivia
2,6
95%
Burkina Fasso
6,8
11%
Chaad
6,6
 8%
Colombia
2,2
90%
Cuba
1,6
54%
Eritrea
6,0
 3%
Liberia
6,6
 5%
Mexico
2,2
89%
Nigeria
7,5
 0%
Mali
7,0
11%
Malawi
6,4
19%
Philippijnen
2,7
83%
Sierra Leone
6,3
 1%
Somalia
7,0
 0%
West. Sahara
6,8
 0%
Zambia
6,1
25%

Voor verdere gegevens verwijzen wij u graag naar Population & Habitat Program, National Audubon Society en het World Fact Book 2002

EEUWIG
De natuur heeft de mensen en de dieren een seksuele geaardheid gegeven en daar beleven zij plezier aan. De prijs is wel dat mensen en dieren sterfelijke wezens zijn. Eencellige wezens leven eeuwig, maar zij missen dan ook het plezier in hun leven dat sterfelijke wezens hebben aan de beleving van hun seksualiteit.

AFRIKA EN EUROPA
‘Een van de complexe vraagstukken waarmee wij in toenemende mate te maken krijgen is die van de relatie tussen Europa en Afrika. Nu al steken miljoenen mensen de Middellandse Zee over, soms letterlijk per roeiboot. Van noord naar zuid gaan wij op zoek naar zon en avontuur, naar grondstoffen als olie, diamant en goud en afzetmarkten. Afrikanen gaan in de omgekeerde richting op zoek naar werk en inkomen. En dit zal alleen nog maar toenemen, nu Europa steeds rijker wordt ten opzichte van Afrika’.

Dr. M. van Hulten, in Socialisme en Democratie, jaargang.nr. 57, 2000, pp 351-361. ISSN 0037-361.

GEK OF ECONOOM
‘Wie gelooft dat de groei van de wereldbevolking altijd maar door moet kunnen gaan, is óf gek óf is econoom’. Deze uitspraak staat officieel op naam van Kenneth Boulding, maar wordt intussen door velen over de hele wereld geclaimd.

Wereldbevolking