fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Online nieuwsbrieven

donderdag, 12 mei 2016 08:35

Nieuwsbrief mei 2016

 ISSN: 1566-8606

 

Jaargang 22, nummer 2, 2016

17 miljoen mensen
De komst van de 17 miljoenste inwoner heeft de Club van Tien Miljoen behoorlijk wat publiciteit opgeleverd. In artikelen in De Tele-graaf en Trouw kon de Club zich uitgebreid manifesteren. Ook op Een Vandaag en RTL nieuws kwam onze voorzitter aan het woord.
Het is goed dat de gevestigde media serieus aandacht aan overbevolking besteden. Nu de politiek nog! Het is al weer zevenendertig jaar geleden dat koningin Juliana in de troonrede mocht zeggen: ‘Nederland is vol, ten dele overvol.’ In die tijd eeuw zijn er drie miljoen inwoners bijgekomen, vorig jaar nog een stad ter grootte van Leeuwarden.
Hoeveel huizen moeten we de komende tijd nog reserveren voor alle nieuwkomers? Hoeveel mensen moet we hier gaan onder-houden? Hoeveel vaker krijgen we te maken met botsende culturen? Regering doe iets, anders zal de wal het schip keren. Zoals we hebben gezien zullen de burgers steeds vaker voor zichzelf opkomen als ze zich door de politiek in de steek gelaten voelen. Een leefbaar Nederland vraagt om bevolkings-krimp en niet om bevolkingsgroei, om emigratie en niet om immigratie.

Wat doet de wereld om geen kinderen te krijgen?
Op dit moment gelukkig veel meer dan in het verleden. In 1970 deed 36% van de vrouwen tussen de 15 en 49 jaar met een partner aan een vorm van anticonceptie. Nu is dat aantal opgelopen tot 64%, dus twee op de drie vrouwen werkt alleen of samen met de partner aan gezinsplanning.
De manier waarop en de mate waarin verschilt per werelddeel. Wat betreft het laatste steekt Afrika duidelijk af. In 1970 deed slechts 8% van de vrouwen aan de een of andere vorm van geboortebeperking. In 2015 zitten ze met 33,4% nog steeds onder het gemiddelde wereldniveau van 1970.
Voorkomen van zwangerschappen kan op verschillende manieren. Europa blinkt uit door pil- en condoomgebruik en het spiraaltje. In Noord-Amerika wordt veelvuldig gesteriliseerd, zowel bij vrouwen (20,6%) als mannen (11,9%). Wat dat betreft is er een duidelijk verschil met Europa, waar deze percentages slechts 3,7% en 3,3% bedragen. Europeanen gaan relatief vaak voor het zingen de kerk uit: in 7,8% van de gevallen. Behalve in Noord-Amerika (4,3%) wordt deze methode op andere continenten weinig in praktijk gebracht.

‘Je krijgt er borsten van’
Niet meer dan een paar procent van de mannelijke wereldbevolking heeft in zijn reproductieve periode de zaadleiders laten doorknippen, terwijl daarentegen bijna 20% van de vrouwen de eileiders heeft laten afbinden. Het voorkomen van nieuwe zwangerschappen lijkt daarmee hoofdzakelijk een aangelegenheid van de vrouw te zijn. Een vijfde tot de helft van alle Afrikaanse mannen en vrouwen is niet op de hoogte van vasectomie als middel voor gezinsplanning. De weinige mannen op het Afrikaanse continent die de ingreep hebben ondergaan, houden dit geheim. Vruchtbaarheid wordt gezien als een eigenschap van de gemeenschap waarover je niet zo maar als individu mag beschikken. Verder is er angst voor castratie, pijn bij seks, zwaarlijvigheid en borstontwikkeling. Ook is men bevreesd voor libidoverlies. Lokale artsen wijzen nauwelijks op vasectomie als moge-lijkheid van geboortecontrole. Een goede strategie om de acceptatie van vasectomie te bevorderen is het voorlichten en inschakelen van mannen met plaatselijk aanzien en gezag die bereid zijn om de ingreep te promoten.

India passeert China
Sterilisatie van de vrouw wordt in India vier miljoen keer per jaar uitgevoerd. Het is de normale vorm van anticonceptie. Maar nu is daar ook de prikpil, een middel dat vrouwen een betere controle over hun zwanger-schappen biedt. De bevolking van India zal die van China binnenkort in omvang voorbij-streven. Tussen nu en 2050 komen er 400 miljoen inwoners bij. Dat is meer dan de huidige bevolking van de Verenigde Staten. Merkwaardig genoeg hebben vrouwen-organisaties in India zich altijd tegen de prikpil verzet, terwijl dit middel vrouwen juist meer zelfbeschikking geeft en minder definitief is dan sterilisatie. Ze denken dat het vooral gaat om de belangen van de Westerse farma-ceutische industrie.
De Indiase regering is voorzichtig als het om anticonceptie gaat. In 2014 overleden 13 vrouwen in een ‘sterilisatiekamp’ van de overheid. Onder Indira Ghandi werden jonge mannen en mannen zonder kinderen min of meer tot vasectomie gedwongen. Die ingreep vond ruim zes miljoen keer plaats, wat tot de nodige protesten aanleiding gaf.
Indiase Vrouwen krijgen een vergoeding van 1.400 roepi’s ($20) voor een ingreep. Ze worden daartoe overgehaald door oudere vrouwen uit het eigen dorp. Deze ontvangen een premie van 1.000 roepi’s voor het aanbrengen van een vrouw met een of twee kinderen. Voor een vrouw met meer kinderen krijgen ze slechts 240 roepi’s.

Waar blijven de bambini?
Met een heel ander probleem dan India kampt Italië. Het land had het afgelopen jaar het laagste geboortecijfer sinds het ontstaan van de staat in 1861. ‘Lege wiegjes zijn ons voornaamste economisch probleem,’ aldus de minister van Volksgezondheid. Een kwart van de 60 miljoen Italianen is gepensioneerd, jaarlijks gaan er meer mensen dood dan worden geboren; het geboortecijfer staat op 1,35.
Italiaanse vrouwen zijn gemiddeld 31 jaar en zeven maanden als ze hun eerste kind krijgen. Door een premie van € 80 per kind per maand gedurende drie jaar probeert de regering het geboortecijfer op te krikken, overigens alleen bij ouders met een jaarinkomen onder € 25.000.
Bijna de helft van de bevolking tussen de 18 en 34 jaar woont nog thuis. De jeugd-werkloosheid ligt op 40%. Weinig jongeren kunnen zich zelfstandige woonruimte, laat staan een gezin veroorloven. Heel verstandig dat ze dan terughoudend zijn met het verwekken van ‘bambini’, die wellicht een nog slechtere toekomst tegemoet gaan. Italianen gebruiken door hun consumptie een landoppervlak dat 4,3 keer zo groot is als Italië zelf. De gemiddelde Italiaan heeft een ecologische voetafdruk van 4,6 wereldhectare, terwijl er voor hem of haar op het Apennijns schiereiland maar 1,1 hectare beschikbaar is.

Vrouwencongres in Kopenhagen

De organisatie Women Deliver zet zich in voor de rechten van vrouwen wereldwijd: het recht om zelf te bepalen of, wanneer en hoe vaak ze zwanger worden. De organisatie maakt zich sterk voor optimale toegankelijkheid van anticonceptiva en recht op onderwijs. Door langer naar school te gaan worden vrouwen zelfstandiger. Op het congres worden ruim 5.000 deelnemers verwacht.
Vrouwenemancipatie, ‘baas in eigen buik’ zijn, is een cruciale factor bij geboorte-beperking en gezinsplanning. Het vereist echter wel dat de macht van echtgenoten, vaders en ook die van religieuze leiders wordt gebroken.

Onbemande anticonceptie-vliegtuigjes hebben de toekomst
Wat begon als een actie van de Nederlandse organisatie Women on Waves vindt zijn toepassing in Afrika. Women on Waves zet zich in voor veilige abortussen in landen waar zwangerschappen niet vrijelijk mogen worden afgebroken. Bekend is hun ‘abortusboot’, waar vrouwen zich buiten de territoriale wateren van zo’n land kunnen laten behandelen.
Als protest tegen de strenge abortuswetgeving in Polen heeft Women on Waves een drone met pillen vanuit Duitsland een grensrivier laten overvliegen. Hoewel de politie op de loer lag, slaagde de piloot erin om op de af-gesproken plek te landen en de pillen af te leveren. Een nieuw idee was geboren!
Met financiële ondersteuning van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties en de Nederlandse regering worden nu in Ghana drones ingezet om voorbehoedsmiddelen af te leveren in moeilijk bereikbare gebieden. In Afrika onder de Sahara maakt slechts één op de vijf vrouwen gebruik van anticonceptiva. Bijna een kwart miljard vrouwen in ont-wikkelingslanden zou een zwangerschap willen voorkomen of uitstellen, maar heeft geen toegang tot anticonceptiva. Dit leidt tot talloze ongewenste kinderen en tot voortijdig schoolverlaten en werkloosheid van de moeders. Jaarlijks sterven ongeveer 47.000 vrouwen als gevolg van ondeskundige abortusingrepen.
Waar men vroeger twee dagen onderweg was om een buitengebied te bereiken, doet een drone dat in een halfuurtje. Zo’n vlucht kost slechts $ 15.

Citaat
‘In tegenstelling tot de pest in de Middel-eeuwen of ziektes van nu die we niet onder controle hebben, is de huidige plaag van overbevolking wél te bestrijden met middelen die we hebben ontdekt en waarover we beschikken. Het ontbreekt ons niet aan de kennis voor een oplossing van dit probleem, maar aan een wereldwijd inzicht in de ernst ervan, en aan voorlichting van al die miljarden mensen die er het slachtoffer van zijn.’

(Martin Luther King)

Wereldbevolking