fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Nieuwsbrieven

vrijdag, 04 september 2020 17:56

Nieuwsbrief september 2020

ISSN: 1566-8606 Jaargang 26, nummer 3, 2020 Nogmaals: wat hebben overbevolking en corona met elkaar te maken? In onze vorige nieuwsbrief hebben we deze vraag beantwoord. Er is echter nóg een ver-band tussen corona en overbevolking, want beide problemen kunnen op verschillende manieren worden aangepakt.
woensdag, 06 mei 2020 09:16

Nieuwsbrief mei 2020

ISSN: 1566-8606 Jaargang 26, nummer 2, 2020 Wat hebben overbevolking en corona met elkaar te maken? Ziektes die door dieren op mensen worden overgedragen, zijn er altijd al geweest. Berucht is de Zwarte Dood, een pestepidemie die tussen 1346 en 1351 in Europa 25 à 50 miljoen slachtoffers maakte. Verbeterde hygiëne en vaccins behoeden ons momenteel voor vele plagen, wat niet wegneemt dat de mensheid door steeds meer zoönoses – ziektes die we van dieren krijgen - bedreigd wordt. Heel heftig was de Spaanse Griep na de Eerste Wereldoorlog, een vogelgriepvariant (H1N1) die wereldwijd een half miljard mensen infecteerde en…
woensdag, 25 december 2019 14:37

Nieuwsbrief Januari 2020

ISSN: 1566-8606 Jaargang 26, nummer 1, 2020 Voorzitter Paul Gerbrands neemt afscheid Een Braziliaanse uitgever vraagt of hij Paul Gerbrands opstel ‘Moeder Natuur neemt wraak’ in Engelse vertaling in een leerboek mag opnemen. De Koninklijke Bibliotheek informeert verontrust waar de laatste Nieuwsbrief van Stichting De Club van Tien Miljoen blijft. Het zijn tekenen dat de Club de afgelopen kwart eeuw niet onopgemerkt is gebleven.
zondag, 25 augustus 2019 11:35

Nieuwsbrief september 2019

ISSN: 1566-8606 Jaargang 25, nummer 3, 2019 Menselijke afweermechanismen Waarom is er wel aandacht voor het klimaat-probleem, maar nauwelijks voor over-bevolking? Antwoord: aan het klimaatprobleem valt het een en ander te verdienen (zonne-panelen, stekkerauto’s, windturbineparken), maar aan het tegengaan van overbevolking niet.
zaterdag, 27 april 2019 14:01

Nieuwsbrief mei 2019

ISSN: 1566-8606 Jaargang 25, nummer 2, 2019 Overuitputting van de aarde Het regeneratievermogen van de aarde weegt niet op tegen het gebruik dat met name westerse landen van natuurlijke hulpbronnen maken. Deze overuitputting verergert door een exponentieel groeiend aantal wereldburgers dat naar een hoger welvaartsniveau streeft.
maandag, 07 januari 2019 15:46

Nieuwsbrief januari 2019

ISSN: 1566-8606 Jaargang 25, nummer 1, 2019 Wat brengt ons 2019? Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na de ‘derde dinsdag in september’ stelden zowel VVD als CDA de vraag hoeveel mensen Nederland aankan. De regering kondigde een onderzoek aan en er ontstond direct een mediahype. Tot onze grote vreugde stond bevolkingspolitiek op de politieke agenda.
woensdag, 10 januari 2018 12:57

Nieuwsbrief januari 2018

ISSN: 1566-8606 Jaargang 24, nummer 1, 2018 Waardoor groeit de wereldbevolking? Een voor de hand liggend antwoord luidt: doordat vrouwen gemiddeld meer dan twee kinderen krijgen. Maar dat antwoord klopt niet. Vrouwtjesdieren krijgen in de regel veel meer dan twee jongen, en toch neemt de populatie heel vaak niet toe. Een betere vraag luidt: wat stelt een populatie in staat om te groeien? Een weer voor de hand liggend antwoord is: het ontbreken van natuurlijke vijanden en de afwezigheid van ziektes die een populatie kunnen decimeren. Dit brengt ons weer terug bij de mensen.
dinsdag, 05 september 2017 12:49

Niewsbrief september 2017

ISSN: 1566-8606 Jaargang 23, nummer 3, 2017 Wat werkt wel en wat werkt niet bij het tegengaan van overbevolking? Vele lezers van onze berichten denken mee bij het vinden van een oplossing voor het probleem overbevolking. Een veel voorkomende suggestie is het gratis verstrekken van voor-behoedsmiddelen in landen waar een sterke bevolkingsgroei leidt tot een gebrek aan middelen van bestaan en gewapende conflicten, bijvoorbeeld in Afrika en het Midden-Oosten.  
woensdag, 03 mei 2017 13:03

Nieuwsbrief mei 2017

ISSN: 1566-8606 Jaargang 23, nummer 2, 2017 Terug naar 1950? In 1820, aan het begin van de industriële revolutie, waren er ruim één miljard wereld-burgers. Met hun toenmalige consumptie-niveau zou er op aarde plaats geweest zijn voor 12 miljard mensen. In 1950 bestond de wereldbevolking uit ruim 2,5 miljard zielen en hadden er met hun gemiddelde manier van leven nog wel 5 miljard bij gekund. Inmiddels is dat gebeurd en zijn we met 7,5 miljard. Als we met zijn allen net zo zouden leven als in 1950, dan was de aarde groot genoeg om in onze behoeften te voorzien. De…
dinsdag, 10 januari 2017 16:43

Nieuwsbrief januari 2017

ISSN: 1566-8606 Jaargang 23, nummer 1, 2017   Vormt de Nederlander een bedreigde soort? Nederlanders sterven langzaam uit, met een vruchtbaarheidscijfer van minder dan 1,7 kind per vrouw. Om de bevolking enigszins op peil te houden, zou ieder stel minstens twee kinderen moeten krijgen. Die kunnen dan hun ouders vervangen. Maar als die ouders zelf niet bereid zijn om de bevolking aan te vullen, dan zit er niets anders op dan mensen van buiten te halen. Want wie moeten er straks de opengevallen arbeidsplaatsen innemen? Wie moeten de pensioenen opbrengen? En wie moeten ons later in de steunkousen hijsen?
Pagina 1 van 5

Wereldbevolking