Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Nieuwsbrieven

maandag, 18 oktober 2010 16:23

Nieuwsbrief oktober 2010

Jaargang 16, nummer 2, 2010   DE NIEUWE WEBSITE VAN DE STICHTING Sommige Nederlanders noemen hun land graag een gidsland, omdat het bij allerlei trends en ontwikkelingen voorop loopt. Denk maar aan de legalisatie van soft drugs en de invoering van het homohuwelijk. Maar wat betreft de overbevolking in de wereld is Nederland onbedoeld ook een gidsland, al zullen maar weinig mensen daar trots op zijn. En dan is de overbevolking ook nog eens aan alle kanten zichtbaar en hoorbaar, maar melding maken van de negatieve aspecten ervan is ongepast. Dat weet u, donateur van de stichting, maar al te…
vrijdag, 01 januari 2010 15:46

Nieuwsbrief januari 2010

Jaargang 16, nummer 1, januari 2010 DE VICIEUZE CIRKEL VAN KOPENHAGEN Zolang de mens niet zichzelf kan beheersen, moet hij niet proberen de vrije natuur, het milieu en de aarde naar zijn hand te zetten. Want dan gaat het slechts om symptoombestrijding. Voorlopig komen er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 80 miljoen mensen bij: 240.000 mensen per dag. De meeste in de Derde Wereld. Daarom lijkt overbevolking een probleem van de Derde Wereld. Maar één inwoner daar verbruikt slechts een fractie van de grondstoffen en het voedsel van één wel doorvoede, rijke westerling. Niet bepaald een eerlijke verdeling. Het…
donderdag, 01 oktober 2009 16:48

Nieuwsbrief oktober 2009

Jaargang 15, nummer 1, oktober 2009 ACTIVITEITEN De stichting bestaat nu vijftien jaar. Vier boeken zijn uitgegeven, een twintigtal brochures over allerlei aspecten van de overbevolking in Nederland en de rest van de wereld. Tevens verschijnt er ieder jaar een aantal nieuwsbrieven. Zo langzamerhand komt het accent te liggen op het geven van lezingen op universiteit en hogeschool. Ook blijken middelbare scholen belangstelling te hebben voor onze standpunten, zij het nog erg voorzichtig en marginaal. Geleidelijk ontstaat er in de Nederlandse samenleving meer begrip voor de standpunten van de stichting. Maar de politici wensen zich voorlopig nog buiten de discussie…
maandag, 01 december 2008 15:49

Nieuwsbrief december 2008

Jaargang 14, nummer 2, december 2008 Nieuw deltaplan ouderwets In onze strijd tegen het water hebben wij Nederlanders een zeer geslaagde, rotsvaste overlevingsstrategie gevonden. Het is bijna een automatisme geworden om waterstromen aan banden te leggen. Overheden lijken gefixeerd op het aanleggen van waterkeringen en bij het uitvoeren van deze kostbare projecten heeft een organisatie als Rijkswaterstaat een bijna autonome positie verworven. Drooglegging, inpoldering en indijking zijn zelfs Nederlandse exportkennis geworden. Ook nemen wij van de zee: de IJsselmeerpolders, de tweede Maasvlakte. De deltawerken vormen de bekroning van de succesvolle strijd tegen het water. Een deel van onze economie drijft…
dinsdag, 01 januari 2008 15:51

Nieuwsbrief januari 2008

Jaargang 14, nummer 1, januari 2008 BALI EVEN KRACHTELOOS ALS KYOTO De conferentie van Bali zal even weinig effect op het milieu hebben als het verdrag van Kyoto. Want ook Bali pakt slechts de gevolgen aan en niet de oorzaken van de milieuvervuiling. De economische groei in de wereld zal immers de voorgenomen vermindering van de vervuiling snel weer teniet doen. Landen als China, Brazilië, India en Rusland hebben nog lang niet die mate van industrialisatie bereikt die Engeland, de Verenigde Staten of Duitsland nu hebben. En zij zullen het voorbeeld van de economische groei in de rijke landen willen…
zaterdag, 01 september 2007 16:52

Nieuwsbrief september 2007

Jaargang 13, nummer 2, september 2007 VERNIEUWDE WEBSITE Sinds enkele maanden is de website van de stichting drastisch vernieuwd. Dat heeft een bedrijf met veel ervaring in het bouwen van websites voor ons gedaan. Daarnaast is het merendeel van de teksten op de site, die al in het Frans en Duits te lezen waren, ook in het Engels vertaald. Dat zal tot meer bezoeken aan de site leiden. De webserver houdt bij vanuit welke landen de site wordt bekeken. Er zijn bezoekers uit Duitland, Oostenrijk, Frankrijk en andere Franstalige landen geregistreerd. We hopen dat de Engelse teksten veel bezoekers zullen…
maandag, 01 januari 2007 15:54

Nieuwsbrief januari 2007

Jaargang 13, nummer 1, januari 2007 KAMERVERKIEZINGEN 2006 Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer heeft geen enkele politieke partij met één woord gerept over de problematiek van de overbevolking. Misschien dat een enkeling erop heeft gezinspeeld. Aan openlijk stelling nemen ontbrak het wel degelijk. Want dan moet op tafel komen in hoeverre een partij bereid is te snoeien in de eindeloze voorzieningen ter bevrediging van de ongebreidelde wensen en begeerten van de westerse consument. Die consument wil alleen maar nog meer. Dat is hem geleerd. En dat gedrag van hebben en houden gaat steeds meer ten koste van de…
vrijdag, 01 september 2006 16:55

Nieuwsbrief september 2006

Jaargang 12, nummer 1, september 2006 EEN NIEUW EN VEELZIJDIG BOEK De stichting CVTM heeft onlangs weer aan alle donateurs en belangstellenden een nieuw boek toegezonden over de problematiek van de overbevolking. Het heet ‘Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang’. Dit boek is een verzameling van artikelen die vanuit verschillende disciplines de overbevolking benaderen. Het schrijven van een dergelijk boek vraagt zoveel energie en tijd dat de nieuwsbrieven er gemakkelijk bij inschieten. Hiervoor vragen wij uw begrip. RAAMSTICKER OOK VOOR AUTO Het uitgeven van autostickers is tot nu toe een groot succes. Er rijden al een paar honderd mensen met…
donderdag, 01 december 2005 15:59

Nieuwsbrief december 2005

Jaargang 11, nummer 2, december 2005 AUTOSTICKERS De stichting CVTM heeft doorzichtige reclamestickers laten maken met de rode eenvoudige tekst: www.overbevolking.nl De sticker is ongeveer 70 cm groot en kan op de binnenzijde van de achterruit van een personenauto worden geplakt. Een beetje vocht is voldoende om de sticker te laten kleven. De sticker hoeft niet op maat geknipt te worden. Enige handigheid is nauwelijks vereist. Wie met deze reclameboodschap wil rijden, kan deze sticker gratis bestellen bij de stichting. De sticker kan ook in de woning voor het raam geplaatst worden. Bij ruime belangstelling zijn desgewenst ook andere kleuren…
donderdag, 01 september 2005 17:00

Nieuwsbrief september 2005

Jaargang 11, nummer 1, september 2005 ‘GEBREK AAN SCHAARSTE‘ In oktober 2005 ontvangt iedere donateur, die op dat moment bij de stichting is ingeschreven, van het stichtingsbestuur opnieuw gratis een boek over de overbevolking. Het is geschreven door Paul Gerbrands. ‘Gebrek aan schaarste’ is een kritiek op de westerse mens die leeft in een roes. Er wordt te weinig nagedacht over wezenlijke zaken en hij beseft niet dat er ooit een einde aan zijn welvaart kan komen. Zolang we geen schaarste kennen, zullen we niet gedwongen worden tot maatregelen ter beteugeling van onze overproductie, overconsumptie en overbevolking. Gebrek aan schaarste…
Pagina 3 van 5

Wereldbevolking

earth Nieuwsbrieven - Stichting de Club van Tien Miljoen