Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Nieuwsbrieven

woensdag, 01 december 2004 16:02

Nieuwsbrief december 2004

Jaargang 10,  nummer 2,  december  2004 NA ONS DE ZONDVLOED Alle donateurs en belangstellenden hebben in 2004 twee nieuwsbrieven ontvangen, een brochure met de titel ‘Visies op overbevolking’ en vanwege het tienjarige bestaan van de stichting een boekje met de titel ‘Na ons de zondvloed’. Bij deze nieuwsbrief treft u een acceptgiro aan voor het jaar 2005. Wij hopen dat u ons blijft steunen in onze pogingen het taboe op het onderwerp overbevolking te doorbreken. VERSLAG VAN DE ADVIESRAAD Op 27 maart 2004 heeft tijdens een goedbezochte vergadering de adviesraad zich gebogen over de vraag wat de stichting nog meer…
donderdag, 01 januari 2004 16:01

Nieuwsbrief januari 2004

Jaargang 10, nummer 1, januari 2004 KABINET BALKENENDE DISCRIMINEERT Zolang emigratie uit een arm land alleen maar het te veel aan arme mensen wegsluist zonder de oorzaak, het toenemende aantal geboorten, als hoofdoorzaak aan te pakken, heeft immigratie naar een ander land geen enkele zin. Op deze manier verplaatst immigratie de problemen en draagt op geen enkele wijze bij aan de oplossing van armoede en honger. Ook de overbevolking in de wereld wordt zo niet minder. Maar waarom gebeurde dat dan toch? Officieel is Nederland nooit overbevolkt geweest, hoogstens was het hier een beetje druk. Daardoor was er formeel geen…
woensdag, 01 oktober 2003 16:25

Nieuwsbrief oktober 2003

Jaargang 9,  nummer 3,  oktober 2003 MIJN LAND VAN VEEL EN VOL Het is een confronterend boek waarvan de eerste oplage via uitgeverij Damon in Budel en via de boekhandel is uitverkocht. De tweede oplage ligt al in de winkel. Als u mensen in uw omgeving wilt wijzen op het bestaan van dit boek, dan zou de oplage omhoog kunnen. Inmiddels is er van de hand van prof. dr. Jan Pen een uitgebreid artikel verschenen in de Volkskrant van 12 augustus 2003 over de noodzaak van een dalend aantal inwoners. Pen beveelt in dit artikel het boek ‘Mijn land van…
zaterdag, 01 maart 2003 15:34

Nieuwsbrief maart 2003

Jaargang 9,  nummer 2,  maart  2003 UITNODIGING AAN SCHRIJVERS VOOR TEKST VAN NIEUWSBRIEF De stichting heeft de laatste acht jaar brochures gemaakt over thema’s als immigratie, de multiculturele samenleving, krimpen en groeien, ecologie en vergrijzing. Hiermee kon belangstelling voor de problematiek van de overbevolking in de wereld en in Nederland worden gewekt. Al deze brochures staan inmiddels op internet. Zeer veel brochures zijn vertaald in het Frans, Duits en Engels en zijn op drie aparte buitenlandse afdelingen van onze website te zien. Het bestuur wil het aantal grote brochures voorlopig niet verder uitbreiden, maar het accent gaan leggen op kleinere…
woensdag, 01 januari 2003 15:37

Nieuwsbrief januari 2003

Jaargang 9,  nummer 1, januari 2003 DE IMMIGRATIEKOSTEN ONDERZOCHT De stichting is druk doende u de volgende maand een nieuwe brochure aan te bieden. Wij zijn ruim een jaar bezig geweest met een uitgebreid onderzoek naar de werkelijke kosten van de immigratie. Al dat geld zou beter gebruikt kunnen worden om niet diegenen te helpen die een goed heenkomen hebben kunnen vinden in een rijk land, maar om de achterblijvers te helpen aan een menswaardig bestaan in hun eigen land. De resultaten van ons onderzoek zijn onthullend en frustrerend tegelijk. Hieronder treft u alvast twee fragmenten aan uit de brochure…
zondag, 01 september 2002 16:38

Nieuwsbrief september 2002

Jaargang 8,  nr. 2,  september  2002 DE KATER NA DE VERKIEZINGEN Wat we ook verwacht hebben van de verkiezingen, één ding is duidelijk: Nederland blijft vol mensen. Op weg naar 17 miljoen inwoners. Wel wordt er hier en daar wat gerommeld aan de immigratie, maar de grote mentaliteitsomslag laat op zich wachten. Nederland en de wereld raken niet door immigratie overbevolkt, maar door veel geboorten. Onze advertentiecampagne (in de Volkskrant) van meer dan 160.000 gulden heeft ons wel veel publiciteit opgeleverd, maar nog niet die mate van bewustzijn die nodig is voor de invoering van een bevolkingspolitiek. De grootste kater…
dinsdag, 01 januari 2002 15:39

Nieuwsbrief januari 2002

Jaargang 8,  nr. 1,  januari  2002 NA ONS DE ZONDVLOED De mensheid heeft de neiging zich in getalsterkte onbeperkt uit te breiden. Daarbij wordt er niet op gelet of er wel voldoende levensmiddelen beschikbaar zijn. Er wordt ook niet gekeken naar de vraag wat te doen, voor het geval de mensheid plotseling in grote hongersnood zou komen te verkeren. Het is niet de eerste keer dat de mens zijn honger alleen nog maar kan stillen met behulp van de technische vooruitgang. Toepassing van kunstmest, ontbossing en irrigatie hebben de mens al eerder in staat gesteld grenzen te overschrijden die de…
donderdag, 01 november 2001 15:40

Nieuwsbrief november 2001

Jaargang 7, nummer 2, november 2001 ADVERTENTIECAMPAGNE Vanaf begin 2002 gaat de stichting een advertentiecampagne voeren met het oog op de verkiezingen voor de tweede kamer. De problematiek van de overbevolking in de wereld en in Nederland zal hierbij centraal staan. Het bestuur heeft voor deze actie een bedrag van zes cijfers ontvangen van de heer P. Fentener van Vlissingen, auteur en ondernemer. CHINA China’s draconische politiek van het één-kind-per-gezin heeft meer nadeel dan voordeel opgeleverd. Er zijn zoveel uitzonderingen toegestaan, dat volgens het hoofd van de Staatscommissie voor gezinsplanning slechts 60 miljoen van de 300 miljoen kinderen onder 14…
donderdag, 01 maart 2001 15:41

Nieuwsbrief maart 2001

Jaargang 7, nummer 1, maart 2001 VOORUITZICHT OP RUIM 10 MILJARD MENSEN IN DE WERELD VAN 2050 In 2000 werd de 6 miljardste wereldburger geboren. De vooruitzichten op het totale aantal wereldburgers in 2050 werd onlangs door de Verenigde Naties geschat op 10,7 miljard. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw loopt in Europa en Japan weliswaar langzaam terug. Mede hierdoor loopt de gemiddelde vruchtbaarheid van de vrouw op wereldschaal ook terug van het niveau van 3 kinderen in 1998 naar gemiddeld 2,5 kind per vrouw. Desondanks zal de totale wereldbevolking in 2050 zijn toegenomen tot ongeveer 10,7 miljard mensen. Als…
woensdag, 01 november 2000 15:42

Nieuwsbrief november 2000

Jaargang 6, nummer 3, november 2000 DE MINDERBEDEELDEN IN HET VOLLE NEDERLAND De reacties van de Nederlander op het onderwerp overbevolking variëren, globaal gesteld, van grotendeels ongeïnteresseerd tot en met een weinig uitgewerkt gevoel dat ons land inderdaad te vol wordt. In de pers lees je er steeds meer over, de politiek echter durft er nog geen standpunt over in te nemen. Het betreft mensen met angstvisioenen omtrent de volte van ons land en de rampen die daar op korte termijn uit zullen voortvloeien. Of het betreft mensen uit de rechts radicale sfeer, "eigen volk eerst" types, met onder andere…
Pagina 4 van 5

Wereldbevolking

earth Nieuwsbrieven - Stichting de Club van Tien Miljoen