Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Nieuwsbrieven

donderdag, 01 november 2001 15:40

Nieuwsbrief november 2001

Jaargang 7, nummer 2, november 2001 ADVERTENTIECAMPAGNE Vanaf begin 2002 gaat de stichting een advertentiecampagne voeren met het oog op de verkiezingen voor de tweede kamer. De problematiek van de overbevolking in de wereld en in Nederland zal hierbij centraal staan. Het bestuur heeft voor deze actie een bedrag van zes cijfers ontvangen van de heer P. Fentener van Vlissingen, auteur en ondernemer. CHINA China’s draconische politiek van het één-kind-per-gezin heeft meer nadeel dan voordeel opgeleverd. Er zijn zoveel uitzonderingen toegestaan, dat volgens het hoofd van de Staatscommissie voor gezinsplanning slechts 60 miljoen van de 300 miljoen kinderen onder 14…
donderdag, 01 maart 2001 15:41

Nieuwsbrief maart 2001

Jaargang 7, nummer 1, maart 2001 VOORUITZICHT OP RUIM 10 MILJARD MENSEN IN DE WERELD VAN 2050 In 2000 werd de 6 miljardste wereldburger geboren. De vooruitzichten op het totale aantal wereldburgers in 2050 werd onlangs door de Verenigde Naties geschat op 10,7 miljard. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw loopt in Europa en Japan weliswaar langzaam terug. Mede hierdoor loopt de gemiddelde vruchtbaarheid van de vrouw op wereldschaal ook terug van het niveau van 3 kinderen in 1998 naar gemiddeld 2,5 kind per vrouw. Desondanks zal de totale wereldbevolking in 2050 zijn toegenomen tot ongeveer 10,7 miljard mensen. Als…
woensdag, 01 november 2000 15:42

Nieuwsbrief november 2000

Jaargang 6, nummer 3, november 2000 DE MINDERBEDEELDEN IN HET VOLLE NEDERLAND De reacties van de Nederlander op het onderwerp overbevolking variëren, globaal gesteld, van grotendeels ongeïnteresseerd tot en met een weinig uitgewerkt gevoel dat ons land inderdaad te vol wordt. In de pers lees je er steeds meer over, de politiek echter durft er nog geen standpunt over in te nemen. Het betreft mensen met angstvisioenen omtrent de volte van ons land en de rampen die daar op korte termijn uit zullen voortvloeien. Of het betreft mensen uit de rechts radicale sfeer, "eigen volk eerst" types, met onder andere…
maandag, 01 mei 2000 16:44

Nieuwsbrief mei 2000

Jaargang 6, nummer 2, mei 2000 HET CDA WIL TERUG NAAR 3 MILJOEN INWONERS IN NEDERLAND De PvdA streeft naar ongeveer 5 miljoen, de VVD vindt 10 miljoen redelijk, D66 zakt iets naar 12 miljoen en GroenLinks blijft steken op 15 miljoen inwoners. Dit zouden cijfers uit de toekomstige verkiezingsprogramma’s kunnen zijn. Natuurlijk is het een zeer langzaam proces van bewustwording. Maar het gaat ook om de macht. Een partij die bijvoorbeeld brood ziet in de afschaffing van het koningshuis en zou kiezen voor een republiek, hoeft dat niet te doen vanuit een principe. In de politiek speelt namelijk de…
dinsdag, 01 februari 2000 15:45

Nieuwsbrief februari 2000

Jaargang 6, nummer 1, februari  2000 IDEOLOGISCHE IMPLICATIES ROND MIGRATIE Rond het verschijnsel immigratie heeft zich in West-Europa een ware controverse ontwikkeld die ook in Nederland scherpe kanten heeft. In de eerste plaats leidde een groeiende stroom immigranten tot een evenzeer groeiende weerstand bij de autochtone bevolking in Europa, niet zozeer in de rijkere buurten, maar wel in oude volkswijken in de grote steden. Hier namelijk ontwikkelden zich sterke concentraties allochto­nen. Het verzet hiertegen nam soms extreme en gewelddadige vormen aan. In Nederland is die weerstand waarschijnlijk minder dan b.v. in Duitsland, waar helaas nu en dan hakenkruisen verschijnen en…
Pagina 5 van 5

Wereldbevolking