fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 21 april 2020 02:46

2000 - Minder mens met minder mensen?

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Hervormd Nederland [17-6-‘00] plaatst onder “Meer mens met minder mensen?” een uitgebreid interview met Paul Gerbrands. “Mensen moeten het recht hebben op een kluitje te zitten. Maar ze moeten daar dan wel voor kunnen kiezen. En kiezen kan allang niet meer.

Er worden plannen gemaakt voor woningen in zee, boven snelwegen, onder de grond. Om het verkeer beheersbaar te krijgen moeten er meer rijstroken, verkeerslichten, stopborden en nu ook rekening rijden komen. En dan denken we dat we de problemen oplossen. Maar we weigeren in te zien dat het allemaal is gerelateerd aan het bevolkingsaantal. Want als we dat doen, raken we aan de basis van onze samenleving: ons liberalisme.”

De journalist wijst erop dat we in tegenstelling tot het motto van de Club van Tien Miljoen vroeger juist minder mens waren met minder mensen. Nu zijn we veel beter gevoed; kinderen hebben nu misschien minder ruimte om te spelen, maar vroeger hadden ze daarvoor niet eens tijd: ze moesten werken. Gerbrands: “Ja, het vereist heel wat om dit soort noties te weerleggen. We hebben nu inderdaad ontzettend goed te eten vergeleken met vroeger. Maar we verbruiken daarvoor een oppervlakte grond vele malen groter dan Nederland. We kopen in de wereld alles wat los en vast zit en zeggen vervolgens: hé wat gek, die mensen daar hebben niet te eten. Als die mensen dan zeggen: we gaan onze eigen spullen achterna, is dat heel begrijpelijk.”

De kinderbijslag noemt Paul Gerbrands ‘uit de tijd’. Ouders met een laag inkomen moeten slechts nog financiële bijstand krijgen voor één kind. Bij de komst van een tweede of derde kind moeten ouders een “bedragje” op tafel leggen om de milieubelasting door die kinderen te compenseren. Ook de huidige kinderopvang en ouderschapsverlof – “een soort luilekkerland” – moeten worden beperkt tot het eerste kind.

En verder is het “van de zotte” dat we anno 2000 een belastingsysteem hebben dat vrijgezellen en kinderloze paren achterstelt bij tweeverdieners met kinderen. “Het lijkt wel of je kinderen moet krijgen.” Ook het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties moet worden aangepast. “Dat verdrag dateert van vijftig jaar geleden. Het ging toen om een paar honderd vluchtelingen uit het Oostblok en enkele tientallen uit de rest van de wereld. Maar nu gaat het om 60 miljoen mensen.”

Emigratie of zelfmoord

Koen Koch schrijft onder deze titel een column in Trouw [8-7-‘00]. Hij reageert als eerste op een kleine advertentie in sommige dagbladen met de tekst “Tien miljoen is wel genoeg” en schrijft: “Dat is nog iets anders dan de waarheid als een koe dat vol vol is, waarvoor Janmaat en de zijnen jarenlang door justitie zijn vervolgd.”

De uitspraak komt er volgens hem op neer dat ernaar gestreefd moet worden de Nederlandse bevolking met zes miljoen mensen te verminderen. “Daarmee verklaart de zogeheten ‘club van tien miljoen ’aan een derde van de inwoners van Nederland de oorlog.” Hij gebruikt het woord Endlösung en meent dat ouderen, minder validen en andere maatschappelijk nuttelozen natuurlijk het eerst in aanmerking komen.

“De echte problemen van de Nederlandse samenleving (een tekort aan treinconducteurs, soldaten, verpleegkundigen, onderwijzers, winkelpersoneel, bouwvakkers) kunnen echter niet worden gedefinieerd als een probleem van bevolkingsoverschot, maar van een tekort,” stelt Koch. Problemen worden veroorzaakt door de “democratisering van de luxe”, maar die zijn oplosbaar “omdat de meesten van ons erkennen dat het recht van anderen op datgene wat wij ook zelf begeren, beperkingen aan ons allen oplegt.” Voor de leden van de ‘club van tien miljoen’ adviseert hij emigratie, omdat hij niemand tot zelfmoord wil bewegen.

Zelfs in de zomer: “Zimmer frei”

Het Reformatorisch Dagblad [7-9-‘00] laat Paul Gerbrands en Rabbijn Evers de degens kruisen over de stelling dat Nederland (te) vol is. De eerste wijst erop dat er vooral bevolkingsgroei is in de derde wereld, maar dat westerlingen per persoon heel veel meer grondstoffen en voedsel verbruiken. Nederland moet die uit andere landen importeren, maar daaraan zal ooit een eind komen als landen die producten zelf nodig hebben. Immigratie en bevolkingsgroei maken de vooruitzichten hier alleen maar ongunstiger. Intussen vertrouwt men op technische vooruitgang om de tekorten op te lossen. Rabbijn Evers stelt dat Nederland helemaal niet vol is als je vanuit een vliegtuig kijkt. Ook aan de kust staan er ’s zomers nog bordjes met “Zimmer frei”. Twee derde van de aarde is onbewoond, en we kunnen altijd nog de ruimte in. Er bestaan weliswaar armoede en voedseltekort, maar dat komt omdat we de welvaart niet goed kunnen of willen verdelen. En met wie is Nederland te vol? Als we ons blijven verschuilen achter “Nederland is voor de Nederlanders” maken wij ons schuldig aan dezelfde mentaliteit die in de oorlog gangbaar was. Een kleinere staat als Israël heeft binnen enkele jaren 1 miljoen vluchtelingen (uit Rusland en elders) opgevangen.

Landje van melk en honing

In een kort artikel in De Haagsche Courant [20-9-‘00] met de kop “Club streeft naar tien miljoen mensen” verzucht Paul Gerbrands: “De overbevolking in Nederland is een netelig onderwerp, waarover nog geen gezagsdrager zijn stem durft te verheffen. Iedereen, baby’s en immigranten zijn immers in principe welkom in ons landje van melk en honing. Een verbetering van de kwaliteit van leven wordt om onbegrijpelijke reden nog steeds met nationaalsocialisme in verband gebracht. Nationaalsocialisme is echter een politiek streven, terwijl de Club van Tien Miljoen slechts de onrustbarende bevolkingstoename een halt wil toeroepen. De Club beoogt dus een demografisch doel.”

De Club neemt duidelijk stelling tegen de heersende “positieve” bevolkingspolitiek met kinderbijslag, kinderopvang en ouderschapsverlof en fiscale discriminatie van mensen zonder kinderen. Ook het Vluchtelingenverdrag moet worden herzien. Er worden nog steeds relaties gelegd met de nazitijd.

Lees 32 keer Laatst aangepast op dinsdag, 21 april 2020 02:50

Wereldbevolking