fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

dinsdag, 21 april 2020 02:52

2002 - Een hek om de huizen, niet om de natuur

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

In het tijdschrift Milieudefensie [2-2-‘02] wordt de vraag “Nederland overbevolkt?” opgeworpen. Paul Gerbrands beantwoordt deze met ja. Het thema wordt doodgezwegen vanwege economische belangen: streven naar hogere rendementen, angst voor werkloosheid, voor verlies van welvaart en voor onbetaalbaarheid van pensioenen als gevolg van vergrijzing. Echter, bij een lage bevolkingsdichtheid en een lage consumptie per hoofd van de bevolking is de uitwerking van menselijk handelen op het milieu gering te noemen.

“Maar beperking van de consumptie lijkt niet erg realistisch,“ aldus Gerbrands. “Van de armen kan met goed fatsoen niet gevraagd worden de broekriem nog verder aan te halen. De aanstormende middenklassers zoals in China willen gewoon hun ijskast, auto en wasmachine. De rijken in het Westen zijn juist gericht op economische groei en luxe. Maar om hun economieën in stand te houden maken zij blijvend gebruik van ruimte in de armere landen.” De Nederlandse overheid gaat over tot symptoombestrijding als wegenbouw en vakantiespreiding om de bevolkingsdruk aan te pakken, maar het echte probleem, een teveel aan mensen, blijft buiten de discussie. Bewustwording zou een hoge prioriteit moeten hebben, net als bij de campagne Trek de Groene Grens van Milieudefensie. Alleen zou er een hek om de huizen in plaats van om de natuur moeten worden gezet.

Gerbrands opponent in het blad komt met de vertrouwde dooddoener: “Wie betoogt dat we hier met te veel mensen zijn , loopt grote kans toegejuicht te worden door ‘medestanders’ met wie je eigenlijk niets te maken wilt hebben.” Hij vraagt zich af of het wel zo’n groot bezwaar is dat we met zo velen wonen op een klein oppervlak. Vanuit milieuoogpunt is het vaak gunstig dat mensen de neiging hebben om op een kluitje bij elkaar te kruipen. De volheid van Nederland komt in de eerste plaats door alle spullen die de mensen om zich heen verzamelen, daardoor ontstaat onze buitenproportionele ecologische voetafdruk.

Hamsterkooi

In het toenmalige mannenblad Actueel [13-2-02] stond dat Paul Gerbrands best minister van bevolkingspolitiek wil worden. “Nederland is gewoon te vol. Própvol!” luidde de kop. We worden eraan herinnerd dat hij op 8 maart 2001 de vlag halfstok hing, toen Nederland de 16 miljoenste inwoner moest verwelkomen. “We hebben nog steeds niet in de gaten dat er een plafond is.” Hij trekt de vergelijking met een hamsterkooi als mensen zeggen dat hele stukken van Nederland leeg zijn: “Stapel maar eens een heleboel hamsters in één hoek op elkaar. Dan kun je zeggen: ze liggen in die ene hoek te slapen en tachtig procent van de kooi is leeg, dus er kan nog meer bij.”

De Volkskrantaffaire, aflevering 1

De Club van Tien Miljoen plaatste kleine advertenties in de Volkskrant met teksten als “Overbevolking is een hoofdoorzaak van de meeste problemen in de wereld én Nederland” en “Nederland is vol, ten dele overvol”, een citaat uit de Troonrede van 1979. Verontwaardigde lezers beginnen te klagen of zeggen hun abonnement op, omdat ze dergelijke annonces niet vinden passen bij hun krant. Toenmalig ombudsman Jos Klaassen reageert [de Volkskrant, 16-3-‘02]: “Een advertentie wordt geweigerd als de inhoud ervan – discriminatie, racisme, haatcampagnes et cetera – in strijd is met de wet.” Dit geldt niet voor deze advertenties en evenmin voor de organisatie erachter. “Vrijheid van meningsuiting betekent dat ook controversiële standpunten gehoord mogen/moeten worden. ‘Dat principe is heilig voor ons,’ zegt de directie.”

In Volkskrant Magazine, bijlage bij de zaterdageditie [13-4-‘02], verschijnt daarop een wat badinerend stukje in de rubriek “Bellen met…” Uitgerekend “Pimmetje” [bedoeld wordt Pim Fortuyn] zou geprofiteerd hebben van de campagne tegen overbevolking. De interviewer vraagt of Paul Gerbrands geen zin heeft om bij hem in te haken. Gerbrands: “Ik heb alle partijen benaderd en de mededeling afgegeven dat, als ze het thema overbevolking zouden meenemen in hun verkiezingsprogramma, ik desgevraagd beschikbaar zou zijn.” “Ongeacht welk cluppie?” vraagt daarop de interviewer.

De Club van Tien Miljoen is daarmee nog niet klaar met de krant. Jan Mulder van het duo CAMU (Remco Campert is de andere helft) schrijft in zijn column [de Volkskrant, 20-4-‘02]: “Maar de hele ochtend is wederom vergald door die zwartgerande rouwadvertentie met Nederland is vol op pagina 1 of 3. Het plezier van de financiële bijdrage aan de Volkskrant van het drammende stichtinkje weegt allang niet meer op tegen de weerzin. Je slaat de bladzijde gauw om, maar het is te laat, ’t vieze regeltje zit al in je hoofd.” Mulder vecht het eerdere oordeel van de ombudsman aan. De advertentie is zo langzamerhand een column geworden en valt daarmee onder het gezag van de redactie. En die zou de vervelende “columnist” de wacht moeten aanzeggen!

Linkse argumenten tegen overbevolking

In Hervormd Nederland [11-5-‘02] stelt Paul Gerbrands dat er wel degelijk ook ‘linkse argumenten’ tegen overbevolking zijn. Het debat is volgens hem eenzijdig gericht tegen immigratie. Bevolkingspolitiek is veel meer. “Gerbrands vindt dat het recht van het individu op een onbeperkte voortplanting ondergeschikt moet zijn aan het recht van iedere burger op een menswaardig bestaan in een gezonde leefomgeving.” “De milieubeweging durft de fundamenten van ons economische stelsel niet ter discussie te stellen. Ze wil hooguit concessies afdwingen van een systeem dat economisch wil groeien. De milieubeweging wil dat we meer fietsen en een groene grens trekken, ze rommelt in de marge en giet druppels op een gloeiende plaat. Met minder mensen is er veel meer ruimte om te fietsen en van de natuur te genieten.”

Ook door de milieubeweging wordt vastgehouden aan het wensdenken dat ons consumptiegedrag moet veranderen. Verder wordt het idee van overbevolking in verband gebracht met groeperingen die geen politieke ruimte mogen krijgen. Nieuw is het standpunt van de Club dat het recht op voortplanting ondergeschikt moet zijn aan het recht van een ieder op een menswaardig bestaan in een gezonde leefomgeving.

Lees 26 keer Laatst aangepast op dinsdag, 21 april 2020 02:56

Wereldbevolking