fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Activiteitenverslagen

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. U kunt hieronder onze activiteitenverslagen vinden vanaf 2012.

Activiteitenverslag CVTM 2019

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de CVTM zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Eind 2019 bestond de CVTM precies 25 jaar. Ondanks de vele media-aandacht die de stichting en met name haar voorman en voorzitter in de loop der jaren heeft gekregen, is het probleem overbevolking nog steeds geen politiek onderwerp. Wel is het immigratieprobleem uit de taboesfeer gehaald.

Om zijn doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalfduizend belangstellenden. Ruim honderd begunstigers hebben conform hun wens een papieren versie van de nieuwsbrief toegestuurd gekregen.

De plaatsvervangend voorzitter werd op Radio 1 geïnterviewd over bevolkingsdruk. De secretaris hield in Deventer een voordracht voor De Tafel van de Rede over de relatie tussen bevolkingsgroei en klimaatverandering.

Dit jaar bereikte de CVTM het aantal van 10.000 volgers op Facebook en waren er via dat medium meer dan 1.000 berichten verschenen. Vrijwel dagelijks wordt nu een nieuw bericht op Facebook geplaatst.

Onderzocht is in hoeverre ook Instagram en Twitter voor onze boodschap kunnen worden ingezet. Er is een aantal vrijwilligers geworven, en een bestuurslid is met hen aan de slag gegaan om de internetcommunicatie verder uit te bouwen.

Met het bedrijf New Solutions werd een korte film Nederland is overvol gemaakt om de gevaren van overbevolking in Nederland zichtbaar te maken. Deze film werd via Facebook bij ruim 90.000 personen onder de aandacht gebracht.

De CVTM heeft aan diverse belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie – waaronder scholierenvragen - uit binnen- en buitenland af. De man van het eerste uur, Paul Gerbrands, trad na een voorzitterschap van een kwart eeuw terug. Zijn taak werd ad interim door een ander bestuurslid overgenomen. Het bestuur streeft naar verjonging en wil ook meer vrouwelijke leden benoemen.

Activiteitenverslag CVTM 2018

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2018 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalfduizend belangstellenden. Ruim honderd begunstigers hebben conform hun wens een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen.
In september is een extra nieuwsbrief uitgebracht. Aanleiding was de mediahype over bevolkingsgroei naar aanleiding van Kamervragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag. In een artikel in de Volkskrant kreeg ook onze voorzitter het nodige krediet.

Deze verzorgde tevens een voordracht voor Wageningen University & Research. De secretaris publiceerde een opinieartikel in de Volkskrant en een essay op de internationale website van het The Overpopulation Project. Ook figureerde hij in een interview met het tijdschrift One World. Van de plaatsvervangend voorzitter verscheen een artikel in het dagblad Trouw.

Naar aanleiding van de Kamervragen heeft de regering een onderzoek naar de wenselijke omvang van de Nederlandse bevolking toegezegd. De coördinatie is gedelegeerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een brief heeft de CVTM zijn zorg uitgesproken over een te beperkte vraagstelling; naast immigratie, huisvesting en infrastructuur zouden ook problemen als uitstoot van broeikasgassen, zeespiegelstijging en voedselzekerheid aandacht moeten krijgen.

Het zwaartepunt bij de publiekscommunicatie lag evenals in het vorig jaar bij Facebook. Wekelijks zijn tussen de 3 en 5 berichten gerelateerd aan het thema overbevolking gepubliceerd. Een aantal daarvan is gesponsord om het bereik te vergroten. Het aantal volgers steeg van 5.900 naar 7.260.

De (gratis) mogelijkheid om te adverteren op de zoekmachine Google-is goed benut. Door het opnemen van zoekwoorden in diverse talen is het aantal bezoeken van de site sterk toegenomen. Dit aantal is gestegen van enkele tientallen keren per week naar enkele duizenden.
Het hierbij betrokken bestuurslid begeleidde een team van Fontys Hogescholen in Eindhoven dat in het kader van de Google Ad Grants Marketing Challenge onderzoek deed naar optimale zoekwoorden en talen voor Google advertenties.

Met het bedrijf New Solutions werd een kort animatiefilmpje over de nadelige effecten van overbevolking ontwikkeld, gekoppeld aan de oproep om dit thema op de politieke agenda te plaatsen.
De mediahype over bevolkingsgroei in september bood een goede gelegenheid om het nieuwe filmpje onder de aandacht te brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van Twitter. Via dit platform mengde de CVTM zich in de openbare discussie over bevolkingsgroei en linkte daarbij door naar een tweede platform, namelijk YouTube waar het filmpje te zien was. Deze activiteit werd uitgevoerd met ondersteuning van het bedrijf Fairviews. In totaal hebben 13.000 personen de CVTM-tweetberichten gezien en zijn er ca. 250 volgers bijgekomen.

Het aantal vertalingen op de website is uitgebreid met ca. 30 nieuwe artikelen in de verschillende talen van de site.

Het privacybeleid van de CVTM, waarin het gebruik en beheer van persoonsgegevens en de rechten van personen worden beschreven, is op de site gepubliceerd.
De CVTM heeft aan diverse belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie – waaronder scholierenvragen - uit binnen- en buitenland af en namen deel aan bijeenkomsten van de Werkgroep Voetafdruk Nederland en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/United Nations Population Fund.

Activiteitenverslag CVTM 2017

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2017 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalf duizend begunstigers. Conform hun wens hebben ruim honderd begunstigers een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen. Aan de website werd een Engelstalige rubriek ‘Frequently Asked Questions’ toegevoegd om een gericht internationaal antwoord te kunnen geven op vragen over overbevolking en eventuele misverstanden te kunnen bestrijden.

Een artikel van oprichter en voorzitter Paul Gerbrands over de dreigende wraak van Moeder Natuur bij een teveel aan mensen is verschenen een aantal regionale kranten. Een Engelstalige bewerking van het artikel is in een aantal buitenlandse media verspreid over de hele wereld gepubliceerd, onder meer in The African Herald Express in Nigeria en in de The Oslo Times in Noorwegen. In het Algemeen Dagblad verscheen zijn artikel ‘De aarde gaat aan mensen ten onder’.

Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de Nederlandse bevolking jaarlijks met 100.000 mensen toeneemt, was voor de pers aanleiding om ook De Club van Tien Miljoen om commentaar te vragen, onder meer in De Telegraaf en een paar keer in Metro.

De NVSH bracht een korte film uit om erop te wijzen dat als gevolg van een falende gezinsplanning een situatie op aarde dreigt te ontstaan waarbij mensen elkaar en mensen de dieren verdringen. In die film komt ook de voorzitter van de CVTM aan het woord.

Bestuursleden van de CVTM hebben enkele voordrachten verzorgd: voor het United World College in Maastricht, voor de Filosofische Kring Rozendaal en voor de PvdA-afdeling De Bilt.

Het zwaartepunt bij de publiekscommunicatie lag evenals in het vorig jaar bij Facebook. Wekelijks zijn er 3 à 4 berichten gerelateerd aan het thema overbevolking gepubliceerd. Het aantal volgers steeg van 3.600 naar 5.900. Niet-gesponsorde berichten bereikten enkele duizenden personen en riepen enkele honderden reacties op, bij gesponsorde berichten (‘advertenties’) liepen de aantallen bereikte personen in de tienduizenden en steeg het aantal reacties over de duizend. De CVTM heeft ca. € 2.000 aan sponsorgeld uitgegeven. Het bedrijf Social Catch heeft enkele korte campagnes georganiseerd om het bereik van de Facebookpagina te vergroten.

Als goede-doelenstichting kreeg de CVTM een budget om te adverteren op de zoekmachine Google; afhankelijk van voor het thema overbevolking relevante zoektermen worden gebruikers van Google geattendeerd op de website van de stichting. Verder plaatste de CVTM een advertentie in Elsevier Weekblad.

De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Er traden dit jaar twee nieuwe leden toe tot het bestuur, dat nu uit zeven leden bestaat.

Activiteitenverslag CVTM 2016

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.
Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2016 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalf duizend begunstigers. Conform hun wens hebben ruim honderd begunstigers een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen. De adressenbestanden, opgebouwd in ruim twintig jaar, zijn opgeschoond na een actie met antwoordkaarten.
In de nieuwsrubriek van de website zijn in 2016 4 artikelen gepubliceerd. Bij publicaties is het accent verder verlegd naar de Facebookpagina van de CVTM.
De komst van de 17 miljoenste Nederlander in het voorjaar heeft de CVTM de nodige publiciteit opgeleverd. Van de voorzitter werd een artikel in het dagblad Trouw gepubliceerd en ook in andere krantenberichten werd de CVTM geciteerd. In radio-interviews op diverse zenders kon de voorzitter het woord voeren.
De voorzitter van de CVTM heeft in Utrecht een voordracht gehouden voor biologiestudenten. Evenals in 2014 heeft de secretaris de plenaire lezing verzorgd voor een Model United Nations bijeenkomst van internationale delegaties van diverse scholen, dit keer aan het Vechtdal College in Hardenberg.
De verbetering van de communicatie via Facebook met behulp van een extern bureau wierp zijn vruchten af. Na een promotiecampagne voor de CVTM-pagina en de filmdocumentaire was het aantal volgers gestegen naar 2.500. Op het eind van het jaar was dit aantal uitgegroeid tot 3.600.
Het aantal berichten op Facebook is gestegen naar een frequentie van om de dag. Het bereik per bericht varieert van ca. 1.000 tot 3.000 personen. Incidenteel zijn kleine bedragen (€ 20 - € 60) ingezet voor verdere verspreiding van berichten. In die gevallen stegen de aantallen bereikte personen tot 10K en meer, zelfs tot 50K.
Het aantal reacties per bericht (liken, delen, commentaar geven) varieerde van enkele tientallen tot duizend.
Uitschieters waren drie berichten waarin op de actualiteit werd gereageerd en die rond de 100K bereikte personen haalden en aantallen reacties tot 3,5K, met sponsorbedragen tussen € 80 en € 160.
Er s voor gezorgd dat de Club van Tien Miljoen/The Ten Million Club op Wikipedia is te vinden.
De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Ook werden vragen van bovenbouwleerlingen beantwoord ten behoeve van profielwerkstukken.
Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af, overlegden met andere organisaties en droegen bij aan de European Population Newsletter, een internationaal verspreide nieuwsbrief die gedragen wordt door Europese zusterorganisaties van de CVTM.
Twee bestuursleden bezochten op invitatie de jaarvergadering van de Britse zusterorganisatie Population Matters.
Ten behoeve van subsidiëring door een fonds dat naast voedselzekerheid ook overbevolking als probleemgebied ziet, werden zes projectvoorstellen ingediend. Een beslissing daarover vindt in 2017 plaats.

Activiteitenverslag CVTM 2015

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.
Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2015 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan enkele duizenden begunstigers. De voorkeur van de stichting gaat uit naar deze verspreidingsvorm, omdat een digitale nieuwsbrief meer informatie kan bevatten dan een papieren versie. Na enquêtering gaven een paar honderd ontvangers van de nieuwsbrief aan (ook) een gedrukte versie op prijs te stellen. Om die reden is het uitbrengen van een papieren nieuwsbrief naast een digitale versie gecontinueerd.
In de nieuwsrubriek van de website zijn in 2015 10 artikelen gepubliceerd. In de loop van het jaar is een groter accent gelegd op Facebook voor het verspreiden van berichten en artikelen.
De voorzitter van de CVTM heeft in Friesland een voordracht gehouden voor drie Rotarykringen. De secretaris heeft voordrachten gehouden voor de Vereniging van Utrechtse Geologie Studenten en tijdens een Verlichtingsborrel in Den Haag.
De vernieuwde website van de CVTM ging aan het begin van het jaar viral.  Dank zij extra inspanningen van een bestuurslid en een deskundige vrijwilliger kon de site worden geoptimaliseerd.
Daarnaast werd extra aandacht besteed aan communicatie via Facebook. Een eerdere campagne waarbij boeken werden verloot onder personen die de CVTM-pagina liketen  werd herhaald. Eind van het jaar schakelde het bestuur een extern bureau in om door middel van gerichte advertenties de Facebookpagina en een filmdocumentaire van de CVTM breder onder de aandacht te brengen.
Deze documentaire van ruim twintig minuten is in samenwerking met Anchored Minds Productions in de eerste helft van het jaar gemaakt. De CVTM leverde het script en zorgde voor een professionele voice-over. In het najaar werd de documentaire getiteld Overbevolking in Nederland – Leven op een vulkaan  op de videoplatforms Vimeo en YouTube geplaatst. Van de documentaire werden een trailer  en vijf kortere clips afgeleid die elk een ander aspect van overbevolking belichten. De documentaire en de clips werden door middel van Facebook en de nieuwsbrief gepromoot. In het najaar werd ook een verkorte Engelstalige versie van de documentaire gemaakt  met de titel Overpopulation in Europe: Can we survive?  Deze versie werd ter beschikking gesteld van de European Population Alliance  en eveneens gepromoot via Facebook.
De CVTM heeft aan belangstellenden  informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Ook werden vragen van bovenbouwleerlingen beantwoord ten behoeve van profielwerkstukken.
Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af, overlegden met andere organisaties en droegen bij aan de European Population Newsletter, een internationaal verspreide nieuwsbrief die gedragen wordt door Europese zusterorganisaties van de CVTM. De CVTM liet twee maal een persbericht uitgaan. Speciale aandacht werd gegeven aan het opschonen van het donateursbestand. Hiertoe werden aan tal van adressen antwoordkaarten verstuurd.  Aan het begin van het jaar trad een nieuw bestuurslid toe; medio dat jaar trad een ander bestuurslid af. Ultimo 2015 bestond het bestuur uit vijf leden.

Activiteitenverslag CVTM 2014

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2014 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden. De voorkeur van de stichting gaat uit naar (uitsluitend) digitale verspreiding van de nieuwsbrief, omdat deze meer informatie kan bevatten dan de papieren versie en ook veel minder kost. Enquêtering van de geadresseerden maakte echter duidelijk dat een substantieel aantal begunstigers prijs stelt op een gedrukt exemplaar. Zij zullen deze versie van de nieuwsbrief blijven ontvangen.

De in 2013 gestarte nieuwsrubriek voor de website werd in 2014 voortgezet. Regelmatig zijn nieuwe berichten over overbevolking verschenen. In totaal zijn dit jaar 32 artikelen gepubliceerd.

Een bijzonder initiatief was een briefkaartenactie. De stichting heeft vier verschillende kaarten laten ontwerpen en drukken die het probleem overbevolking op een ludieke manier illustreren. De kaarten zijn naar alle begunstigers van de CVTM gestuurd met het verzoek om deze bij gelegenheid aan anderen toe te zenden. Verder zijn de kaarten via het Boomerang-systeem in heel Nederland verspreid.

De voorzitter van de CVTM heeft een gastcollege verzorgd in het kader van een studium generale van de Hanzehogeschool Groningen. De secretaris heeft voordrachten gehouden voor de faculteitsvereniging Aard- en Levenswetenschappen Gyrinus Natans van de Vrije Universiteit Amsterdam en voor de studievereniging Atlas van de bachelorstudie Liberal Arts and Sciences van de Universiteit Utrecht.

De (kostbare) vernieuwing van de verouderde website van de CVTM werd met voortvarendheid ter hand genomen. Eind 2014 was het ontwerp gereed. De nieuwe website is geoptimaliseerd voor de communicatie met smartphones. Verder heeft de stichting zich dat jaar sterk geprofileerd op Facebook. De laatste maanden van het jaar zijn dagelijks korte berichten geplaatst. Een advertentiecampagne heeft bereik van de CVTM onder met name jongeren aanmerkelijk vergroot. Deze campagne ging gepaard met het verloten van boeken over overbevolking.

Een aspirant bestuurslid van de CVTM nam het initiatief om een speciale app over overbevolking te ontwikkelen en uit te brengen. Deze app geeft informatie over de gevolgen van een variabele bevolkingsgroei in alle landen van de wereld. De app is internationaal opgezet en werd ook via zusterorganisaties gepromoot.

De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie. Aan het eind van het jaar trad een nieuw bestuurslid toe dat zich in het bijzonder met de ontwikkeling van de nieuwe website en met communicatie via social media bezighoudt.

Activiteitenverslag CVTM 2013

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2013 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden.

In 2013 werd ook een nieuwsrubriek voor de website opgezet. Regelmatig verschenen nieuwe berichten over overbevolking. In totaal zijn 15 artikelen gepubliceerd.

Verder heeft de CVTM een advertentiecampagne georganiseerd waarbij in kernachtige bewoordingen op het probleem overbevolking is gewezen. Zeven keer zijn verschillende advertentieteksten geplaatst in de dagbladen Metro en Spits. Daarnaast is gebruik gemaakt van snelwegreclame. Een banner van de CVTM heeft in 2013 langs de A15 gestaan.

De voorzitter van de CVTM heeft op invitatie een gastcollege aan de Universiteit Groningen verzorgd. De secretaris is voor een Duitse radiozender geïnterviewd.

De CVTM opereert met zijn informatieverstrekking op wereldniveau. Professioneel vervaardigde vertalingen van een aantal artikelen en nota’s in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch en Chinees werden via de internationale website van de stichting toegankelijk gemaakt.

Verder heeft de CVTM aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie en het onderhoud van de website. Verder heeft het bestuur tijdens zijn vergaderingen een aantal gasten ontvangen om hun bereidheid en geschiktheid voor een potentieel bestuurslidmaatschap te onderzoeken.

De penningmeester heeft na 10 jaar bestuurslidmaatschap zijn functie ter beschikking gesteld. De secretaris heeft de functie overgenomen. De redacteur van de nieuwsbrieven heef zich met het secretariaat belast.

Activiteitenverslag CVTM 2012

De organisatie heeft drie nieuwsbrieven uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden.

Verder heeft de CVTM enkele advertentiecampagnes georganiseerd waarbij in kernachtige bewoordingen op het probleem overbevolking is gewezen. Deze campagnes betroffen zowel het binnen- als buitenland. Advertenties zijn verschenen in de Süddeutsche Zeitung, The Guardian en The Observer en in de Volkskrant, Spits en Metro (Nederlandse en Belgische editie). Daarnaast is gebruik gemaakt van snelwegreclame. Een banner van de CVTM heeft op twee plaatsen langs de A12 gestaan.

Bestuursleden van de CVTM hebben op invitatie enkele gastcolleges aan de Universiteit Utrecht verzorgd en zijn in radioprogramma's opgetreden. Ook is de keynote lezing verzorgd op een internationale scholierenbijeenkomst waar een Verenigde Naties conferentie over overbevolking werd gesimuleerd. Er zijn artikelen geschreven voor regionale en landelijke dagbladen.

Op internationaal niveau werd bijgedragen aan activiteiten van de European Population Alliance, een koepelorganisatie van Europese verenigingen en stichtingen die zich met het probleem overbevolking bezighouden. Er werd een gezamenlijke nota voor de Verenigde Naties opgesteld en ingediend.

De CVTM opereert met zijn informatieverstrekking op wereldniveau. Professioneel vervaardigde vertalingen van een aantal artikelen en nota's in het Engels, Duits, Russisch, Spaans en Chinees werden via de internationale website van de stichting toegankelijk gemaakt.

Verder heeft de CVTM aan belangstellenden een aantal informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Daarnaast hebben alle begunstigers een kleine attentie ontvangen in de vorm van een balpen met opdruk.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Toegezonden artikelen werden geredigeerd en via de website of nieuwsbrief gepubliceerd. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie en het onderhoud van de website.

Wereldbevolking