fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Privacybeleid

De Stichting De Club van Tien Miljoen beschikt over geslacht-, naam- en adresgegevens alsmede het e-mailadres van personen die zich als donateur hebben aangemeld dan wel een informatiepakket hebben aangevraagd. Van personen die een periodieke gift hebben vastgelegd of een betalingsvolmacht hebben afgegeven beschikt de Stichting over ingevulde formulieren zoals die zijn voorgeschreven door de Belastingdienst.

Deze gegevens hebben onze donateurs en andere belangstellenden zelf verstrekt. De gegevensbestanden zijn enkel toegankelijk voor de voorzitter, de penningmeester van de Stichting en voor een lid van het bestuur dat belast is met automatiseringswerkzaamheden.

De gegevens worden enkel gebruikt om donateurs en andere belangstellenden een aantal malen per jaar de digitale nieuwbrief per mail dan wel de papieren nieuwsbrief per post toe te zenden. Ook aparte uitnodigingen, bijvoorbeeld voor extra donaties kunnen worden verstuurd. De gegevens worden niet aan andere personen, organisaties of bedrijven verstrekt.

De gegevens van personen van wie de Stichting gedurende vijf opeenvolgende jaren geen donatie heeft ontvangen, worden uit het adressenbestand verwijderd. Iedere donateur of belangstellende kan zich uit het gegevensbestand laten uitschrijven door invulling van het contactformulier op de website van de Stichting dan wel door het sturen van een bericht naar het postadres van de Stichting. Hun gegevens worden daarop verwijderd.

Ontvangers van de digitale nieuwsbrief kunnen zich na ontvangst per keer automatisch laten uitschrijven.

Wereldbevolking