fbpx

Overpopulation Awareness is de website van Stichting De Club van Tien Miljoen

Slide background

De wereld is te klein voor ons

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Druk hè!?

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Een goed milieu begint met de aanpak van overbevolking

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Ga heen en vermenigvuldig u niet

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Grenzen aan de groei

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Hoe meer zielen, hoe meer file

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Overbevolking = overconsumptie

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Stop de uitputting en vervuiling van de aarde

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

Te weinig welvaart voor teveel mensen

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We houden van mensen maar niet van hun aantal

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Slide background

We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

FAQs - Veelgestelde Vragen

Door vrijwillige geboortebeperking en immigratiestop.

We hebben zeker geen hekel aan kinderen, maar wel aan hun aantallen.

Zo lang dit land zijn bewoners niet duurzaam kan onderhouden en we van import van voedingsstoffen afhankelijk zijn, kunnen in principe geen nieuwe mensen zich hier vestigen, ook niet uit de EU.

Immigranten streven dezelfde stijl van leven na als wij en dragen daardoor bij aan een verdere uitputting van de aarde en vervuiling van de leefomgeving.

Alle mensen met een verblijfsvergunning kunnen hier blijven. Illegalen moeten worden geremigreerd.

We hebben het nooit over soorten mensen, maar enkel over hun aantallen.

Ook Europa als geheel is overbevolkt. Gelet op de draagkracht van het gebied is van iedere twee Europeanen er een te veel.

Wij willen niemand dwingen om door te leven, als hij of zij daarin geen zin meer heeft. De vrijheid van een vrijwillig levenseinde kan t.z.t. enig effect hebben op de bevolkingsomvang.

Wij verbinden ons niet aan een politieke partij, omdat geen enkele partij bevolkingspolitiek in haar programma heeft staan.

Theoretisch is het mogelijk om voedseloverschotten naar landen met voedseltekorten over te brengen. Dit vergt echter heel veel fossiele energie en leidt tot verdere vervuiling.

De beste manier van armoedebestrijding is geboortebeperking, waarbij het aantal mensen op de natuurlijke draagkracht van een gebied wordt afgestemd.

We richten ons zeker niet alleen op ontwikkelingslanden. De mensen die de aarde het meest uitbuiten, wonen in rijke landen. Het inwonertal van die landen moet ook flink omlaag.

Wellicht is het mogelijk om voor een groeiende wereldbevolking de voedselproductie verder op te voeren, maar als die groei blijft doorgaan houdt het een keer op.

Een groeiende consumptie in de wereld is de hoofdoorzaak van uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De beste manier om dat tegen te gaan is vermindering van het aantal consumenten.

Het is eerder omgekeerd. We moeten nu steeds meer werk creëren voor een groeiend aantal nieuwkomers.

Wat we niet aan scholen en onderwijs hoeven te besteden, kan naar de ouderenzorg. In ieder geval los je het probleem niet op door immigratie van jonge mensen. Ook die worden een keer oud.

Zeker, maar niet als door onbeperkte toepassing van dit recht overbevolking ontstaat en andere mensenrechten in de knel komen, bijvoorbeeld het recht op een bepaalde levensstandaard voor de nakomelingen.

Niemand weet welke groei de wereldbevolking de komende eeuw zal doormaken. Maar zelfs als de gemiddelde schatting uitkomt, zijn ruim tien miljard mensen er veel te veel voor de draagkracht van onze planeet

We willen vrouwen zeker niet het recht ontzeggen om kinderen te krijgen en zwangerschapsverlof op te nemen. In een situatie van overbevolking echter mag het verwekken en grootbrengen van kinderen niet door de overheid financieel worden gestimuleerd.

Antwoord: De overvloed in rijke landen komt doordat ze voedselproducten van elders kunnen importeren. Ze teren daarbij op de hulpbronnen van andere landen. Bewoners van arme landen kunnen dat niet. Ze zijn op zichzelf aangewezen of moeten hun grondstoffen ruilen voor voedsel.
Overbevolking is per definitie een situatie waarin een gebied niet kan voorzien in de behoeften van zijn bewoners. In die zin zijn zowel de rijke als de arme landen overbevolkt: de rijke, omdat ze voedselproducten van buiten importeren, de arme, omdat het land onvoldoende middelen van bestaan biedt aan zijn inwoners.
Een evenwicht ontstaat als de natuurlijk draagkracht van een gebied is afgestemd op het aantal inwoners en er geen grootschalig transport van voedselproducten nodig is. Transport zorgt voor veel CO2-uitstoot en draagt daardoor bij aan de klimaatverandering, met nog meer voedselproblemen tot gevolg.
Een eerlijker verdeling van voedsel over de wereld zou nog meer transport noodzakelijk maken, en nog meer energieverbruik voor de verwerking en conservering en het aanleggen van wegen. De CO2-uitstoot zou verder toenemen.

Wereldbevolking